Napels door de keizerlijke troepen…

anoniem, 1707, historiepenning, NG-VG-1-1953-Q

Zilveren penning. Voorzijde: Napolitaanse paard werpt zijn Franse berijder af binnen omschrift. Keerzijde: keizerlijken worden door inwoners met palm- en lauwertakken binnengehaald; op achtergrond gezicht op stad en haven binnen omschrift; afsnede: opschrift; kantschrift

Huwelijk van Frans Stephen, hertog…

Peter Paul Werner, 1736, historiepenning, NG-VG-1-2278

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man en vrouw binnen omschrift; afsnede: opschrift. Keerzijde: twee sfinxen liggend voor altaar, waarop twee brandende altaren staan; aan voorzijde van altaar twee wapenschilden, er rondom heen toortsen binnen omschrift; afsnede: jaartal

Karel III koning van Spanje en…

Friedrich Kleinert, 1706, historiepenning, NG-VG-1-1952-T

Zilveren penning. Voorzijde: borstbeeld man met lauwerkrans op voetstuk met opschrift; daaromheen Gerechtigheid met zwaard en weegschaal, Kracht en Spanje die kroon op kussen neerlegt voor beeld binnen omschrift. Keerzijde: afbeelding van het visioen van de twee jongelingen die elkaar bevechten,…

Willem IV van zijn ziekte hersteld

Martin Holtzhey, 1734, historiepenning, NG-VG-1-2256

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: Hygieia met staf verricht plengoffer op altaar omslingerd door slang binnen omschrift; afsnede: jaartal

Peter Codde, aartsbisschop van…

anoniem, 1705, historiepenning, NG-VG-1-1946

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man met bisschoppelijke muts binnen omschrift. Keerzijde: gekroonde leeuw met zwaard en pijlenbundel, en liggend lam met voorpoten op boek; op achtergrond pauselijk hof, vanwaaruit een bliksemschicht lam probeert te treffen, maar door tweede bliksemschicht uit…

Verslaan van de Spaanse vloot bij…

John Croker, 1718, historiepenning, NG-VG-1-2160

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: zuil met scheepsstevens bekroond door Overwinningsbeeld temidden van allerhande scheepswapens binnen omschrift; afsnede: opschrift

Opname der Salzburger emigranten in…

anoniem, 1732, historiepenning, NG-VG-1-2235

Zilveren penning. Voorzijde: man, begeleid door twee dienaren, waarvan een met piek, neemt afscheid van man met hoed in hand, op achtergrond schip dat gereed ligt, daarboven wapenschild tussen twee gekruiste hoorns van overvloed en wimpel met opschrift. Keerzijde: gezicht op bouwplaats, waar groot…

Dood van Willem III

Martin Schmeltzing, 1702, historiepenning, NG-VG-1-1832

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: twee veldtekenen naast geopende tempel van Janus, waar altaar brandt; daarboven een arend boven opschrift

Vrede van Utrecht

Daniel Drappentier (1634-1714) (kopie naar), 1713, historiepenning, NG-VG-1-2081

Zilveren penning. Voorzijde: gekroonde Vrede met olijftak in hand sluit deuren van de tempel van Janus, op de trappen zitten Oorlog en Onenigheid in ketenen geslagen, op achtergrond een wereldbol, een omgekeerde hoorn van Overvloed, Mercurius met staf en wimpel met opschrift en schepen op zee;…

Karel III, koning van Spanje neemt…

Martin Brunner, 1710, historiepenning, NG-VG-1-2003

Zilveren penning. Voorzijde: Karel met kroon en scepter zittend op troon ontvangt zegepalm van gevleugelde Overwinning binnen omschrift; afsnede: opschrift. Keerzijde: landkaart van Spanje en Indië binnen omschrift; afsnede: opschrift