Niccolo Piccinino, condottiere uit…

Antonio Pisanello (kopie naar), 1800 - 1900, historiepenning, NG-VG-1-14

Terechtstelling van Lodewijk XVI

Johann Jakob Gottfried Stierle, 1793, historiepenning, NG-VG-1-3035

Eeuwfeest van het Collegium Medicum…

Daniel Friedrich Loos, 1785, historiepenning, NG-VG-1-2905

Slag bij Jutphaas, op de…

Johannes Michiel Lageman, 1787, historiepenning, NG-VG-1-2930

Verkiezing van Bernardus Blok tot…

Johan George Holtzhey, 1785, historiepenning, NG-VG-1-2898

Oprichting van de Colonne…

Benjamin Duvivier, 1800, historiepenning, NG-VG-1-3080

Stadhouderlijke familie

Johann Heinrich Schepp, 1787, historiepenning, NG-VG-1-2951

Huwelijk van Willem Frederik,…

Friedrich Wilhelm Loos, 1791, historiepenning, NG-VG-1-3002