Theepot, behorend bij een koffie-…

Ansbach, ca. 1760 - ca. 1770, vaatwerk, BK-1966-155-B

Theepot

Porzellanmanufaktur Nymphenburg, ca. 1760 - ca. 1770, theepot, BK-1970-34

Theepot

Fürstenberg, 1765 - 1775, theepot, BK-1960-8

Theepot

Porseleinfabriek Ludwigsburg, 1765 - 1775, theepot, BK-1970-102

Theepot

Fürstenberg, 1775 - 1785, theepot, BK-NM-13862

Theepot

Porseleinfabriek Ludwigsburg, 1765 - 1775, theepot, BK-1970-102-1

Deksel van theepot

Fürstenberg, 1775 - 1785, deksel, BK-NM-13862-2

Theepot

Fürstenberg, 1775 - 1785, theepot, BK-NM-13862-1

Theepot

Porseleinfabriek Ludwigsburg, 1765 - 1775, deksel, BK-1970-102-2

Theepot

Fürstenberg, 1765 - 1775, deksel, BK-1960-8-2