Eeuwfeest van het weeshuis van de…

Carel Frederik Konsé, 1772, historiepenning, NG-VG-1-2729

Zilveren penning. Voorzijde: weeshuis binnen omschrift; afsnede: datering. Keerzijde: engel met omgekeerde hoorn van overvloed aan zijn voeten legt oude man en jongen hand op het hoofd binnen omschrift; afsnede: signatuur

Inwijding van het Luthers…

Barend Christiaan van Calker, 1772, historiepenning, NG-VG-1-2736

Zilveren penning. Voorzijde: nieuwe diaconiehuis beschenen door stralend alziend oog binnen omschrift; afsnede: opschrift. Keerzijde: Dankbaarheid, afgebeeld als gesluierde vrouw, knielt voor brandend altaar met rokend wierookvat in haar hand; naast haar een ooievaar; aan andere zijde van altaar…

Gustaaf Willem, vrijheer van…

Martin Holtzhey, 1742, historiepenning, NG-VG-1-2332

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: Van Imhoff's schip 'Hersteller', voorgegeaan door genius met hoorn van overvloed en offerschaal; op achtergrond schepen en land binnen omschrift; afsnede: opschrift

Aankomst van Willem V te Berlijn

Theodorus Victor van Berckel, 1767, historiepenning, NG-VG-1-2680

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk jongeman binnen omschrift. Keerzijde: Amor hijst vlag op zuil, waarop zes wapenschilden liggen binnen omschrift; afsnede: opschrift

Inhuldiging van Willem IV als…

Johan George Holtzhey, 1751, historiepenning, NG-VG-1-2553

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: Veere en Vlissingen, afgebeeld als vrouwen met wapenschild staan voor het stamhuis Oranje, afgebeeld als gekroonde vrouw met wapenschild binnen omschrift; afsnede: opschrift

Kroning van Maria Theresia tot…

Nicolaas van Swinderen, 1743, historiepenning, NG-VG-1-2349

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk vrouw met diadeem binnen omschrift. Keerzijde: gevleugelde Tijd met zeis en drie wapenschilden loopt naar zuil, die door hand uit wolken wordt vastgehouden en waartegen pijlenregen afketst; zuil is omhangen met lauwerkrans en takken en basis versierd met…

Voorlopige vredesvoorwaaden tussen…

Johannes Michiel Lageman, 1783, historiepenning, NG-VG-1-2870

Zilveren penning. Voorzijde: vlag, trom, gevulde hoorn van overvloed, anker en gedemonteerd kanon met kogels liggend rond jonge olijfboom; op achtergrond schip op zee binnen omschrift; afsnede: signatuur. Keerzijde: opschrift.

Onrust in de Nederlanden

Johannes Michiel Lageman, 1786, historiepenning, NG-VG-1-2919

Zilveren penning. Voorzijde: Vrijheid met sterrenkrans boven haar hoofd en vrijheidshoed op speer zit op voetstuk; zij wordt bedreigd door naakte man met getrokken zwaard, voorstellende de Tyrannie; aan voet van voetstuk ligt afgematte Nederlandse maagd binnen omschrift; afsnede: signatuur.…

Anna van Hannover, prinses van…

Nicolaas van Swinderen, 1748, historiepenning, NG-VG-1-2490

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk vrouw met diadeem binnen omschrift. Keerzijde: beschenen door hemellicht verricht Godsvrucht, afgebeeld als een vrouw een offer op brandend altaar, waarvan voetstuk behangen is met krans en versierd met opschrift; naast haar ligt een gevulde hoorn van overvloed

Verheffing van de prins van Oranje…

Martin Holtzhey, 1747, historiepenning, NG-VG-1-2433

Zilveren penning met gat erin. Voorzijde: naar elkaar gewende borststukken van man en vrouw met diadeem binnen omschrift. Keerzijde: opschrift binnen samengevlochten oranjetak en eikentak