Ontvangst van de gezanten van de…

Carel Frederik Reimer, 1772, tekening, RP-T-1904-18

Ontvangst van de gezanten van de koning van Kandy door gouverneur Imam Falck in de Grote Ontvangstzaal van het Gouverneurshuis te Colombo. Linksonder: na het Leven geteikent en geschildert / door C. F. Reimer Chirurgijn. Onder, in cartouche: Afbeelding der plegtige Audientie verleent door ZYN…

Venetiaanse pantoffelparade

Giovanni Battista Tiepolo, 1740 - 1770, tekening, RP-T-1981-68

Woonkamer met zoon Jantje en…

Jan Brandes, 1784, tekening, NG-1985-7-2-4

Kleurtekening van de woonkamer van het huis van de tekenaar Jan Brandes met Jantje met een boek en de slavin in kleermakerszit bij een spinnewiel. Verder een tapijt, meubels, huisdieren. Met opschrift. Onderdeel uit het schetsboek van Jan Brandes, dl. 2 (1808), p. 7.

De tempel van Ceres…

Giovanni Battista Piranesi, 1776 - 1778, tekening, RP-T-1960-205

De tempel van Ceres, de Athena-tempel, te Paestum.

Dijkgezicht buiten Amsterdam

Jurriaan Andriessen, 1785, tekening, RP-T-00-1126(R)

Ontwerp voor de decoratie van drie…

Jurriaan Andriessen, ca. 1752 - ca. 1819, tekening, RP-T-00-1109

Ontwerp voor de decoratie van drie wanden van een kamer, met opgeplakte varianten.

Dekzicht van een Oost-Indiëvaarder…

Jan Brandes, 1779 - 1787, tekening, NG-1985-7-1-3

Kleurtekening van het halfdek gezien van de grote mast naar de bezaanmast. Zichtbaar zijn een deel van de bolstaande zeilen, tuig en want. Op het dek staan kisten en een stoel. De stuurman draait het stuurwiel. Een bediende haalt servies voor de deels zichtbare officiersverblijven. Ter rechterzijde…

Kop van een geit, naar links

Jean Bernard, 1775 - 1833, tekening, RP-T-1904-270

Landschap met bomengroep

Jurriaan Andriessen, 1752 - 1819, tekening, RP-T-1918-6

Jachtfazant

Pieter Pietersz. Barbiers, 1759 - 1842, tekening, RP-T-1905-247