21.542 resultaten gevonden


Caspar Jacobsz. Philips, 1770, prent, RP-P-1905-583

Jan Caspar Philips, 1727, prent, RP-P-1908-3394

Landschap met Hottentotten die een ovale hut bouwen met stokken, matten en huiden. Op de achtergrond een dorp, dat in een cirkel is gebouwd.

Jan Caspar Philips, 1727, prent, RP-P-1908-3387

Landschap met een tuin waarin Hottentotten touwen aan palen hebben gebonden om elanden mee te vangen.

Jan Caspar Philips, 1736 - 1775, prent, RP-P-1910-2726

De maand maart: drie mannen spitten, snoeien en planten in de tuin. In de marge een tweeregelig gedicht in het Nederlands en in het Frans.

Jan Caspar Philips, 1736 - 1775, prent, RP-P-1910-2733

De maand november: voor een huis kijkt een groep mensen toe bij het slachten van een varken. In de marge een tweeregelig gedicht in het Nederlands en in het Frans.

Jan Caspar Philips, 1752, prent, RP-P-1921-529

Ornamentele omlijsting met een doek waarop de titel in het Nederlands. De omlijsting is bekroond met de wapenschilden van Anna van Hannover, prinses van Oranje-Nassau, haar zoon Willem V, prins van Oranje-Nassau, en de Nederlandse Leeuw. Op de hoeken de Vrijheid (Libertas) en Voorzichtigheid…

Jan Caspar Philips, 1736 - 1775, prent, RP-P-OB-60.033

Blad met een tempel, diverse altaren en voorwerpen die gebruikt worden om te offeren. Bij elke afbeelding staat een letter die bij een legenda hoort.

T. van Dessel Jan Caspar Philips, 1734, prent, RP-P-OB-60.038

Vuurwerk aangericht te Leeuwarden op 11 mei 1734 ter gelegenheid van de inkomst van het pasgetrouwde paar prins Willem IV en prinses Anna, gehuwd op 25 maart 1734. Centraal een tempel versierd met allegorische figuren, vooraan een poort met een monogram van de vervlochten letters W en A.

Jan Caspar Philips, 1747, prent, RP-P-OB-60.040

Allegorie op de verheffing van prins Willem IV tot stadhouder in mei 1747. De Nederlandse Leeuw met zwaard, lans en vrijheidshoed wakend in de Hollandse Tuin bij de door het goddelijke licht beschenen Oranjeboom. In omlijsting met wapens van de zeven provincies en portretmedaillons van prins Willem…

Jan Caspar Philips, 1736 - 1775, prent, RP-P-1905-5337

Germanicus ligt op zijn sterfbed. Hij wordt omringd door treurende familieleden en soldaten.