Kelkglas met een vrouw achter een…

anoniem, naar Johann Esaias Nilson, 1757, kelkglas, BK-KOG-145

Conische voet. Balustervormige stam met een krans luchtbellen, drie knopen. Conische, aan de onderzijde afgeronde kelk. Op de kelk, in een cartouche van rococo-ornament en bloemen, een vrouw spelend op een spinet. Een man kijkt over haar schouder mee. Ter weerszijden muziekinstrumenten. Onder de…

Paar huwelijksbokalen met deksels

anoniem, 1759, bokaal, BK-1964-14-A

Bokaal met deksel met diamant gegraveerd ter gelegenheid van het 50-jarig huwelijk van J.J. van Westrenen en J.C. Momochet op 25 augustus 1759. Klokvormige kelk op stam met dubbele baluster met luchtbellen, op ronde, licht gewelfde voet. Op de kelk: de wapens van het echtpaar met een kroon erboven.…

Beker met een jachtpartij

anoniem, ca. 1725 - ca. 1750, beker, BK-NM-2157

Beker van helder, kleurloos glas. Op de kelk een gegrageerde voorstelling van een jager te paard met twee jachthonden en enkele konijnen.

Schaal op voet, met bogen en…

anoniem, ca. 1725 - ca. 1750, schaal, BK-NM-732-A

Platte, facetgeslepen voet. Facetgeslepen, balustervormige stam met vier schijven. Wijde, ovale kelk met facetgeslepen bodem. Op de kelk een doorlopend patroon van bogen onder een heldere, geslepen band met sterren. Dit soort van glas diende vooral voor het serveren van snoepjes.

Kelkglas met het opschrift: DE…

anoniem, ca. 1725 - ca. 1750, kelkglas, BK-NM-2124

Gewelfde voet met omgeslagen rand. Balusterstam met twee knopen en een langgerekte luchtbel. Klokvormige kelk met afgeronde, massieve bodem, waarin een luchtbel is gestoken. Op de kelk het gegraveerde opschrift: DE GOEDE NEGOTIE tussen twee ranken.

Kelkglas met een ornamentrand

anoniem, ca. 1725 - ca. 1750, kelkglas, BK-NM-2159

Kelkglas met een gegraveerde ornamentrand.

Kelkglas met het voormalig R.K.…

anoniem, 1769, kelkglas, BK-1975-82

Gewelfde voet. Balusterstam met knopen, luchtbellen en een schijf. Op de conische kelk het voormalig R.K. Weeshuis te Leiden, het wapen van Leiden en de spreuk: DE WELSTAND GROEIJT WAAR EENDRAGT BLOEIJT. Gesigneerd: JACOB SANG FEC. 1769.

Schaal op voet, met bogen en…

anoniem, ca. 1725 - ca. 1750, schaal, BK-NM-732-D

Platte, facetgeslepen voet. Facetgeslepen, balustervormige stam met vier schijven. Wijde, ovale kelk met facetgeslepen bodem. Op de kelk een doorlopend patroon van bogen onder een heldere, geslepen band met sterren. Dit soort van glas diende vooral voor het serveren van snoepjes.

Bokaal met deksel, met drie…

anoniem, ca. 1725 - ca. 1750, bokaal, BK-NM-2145

Bokaal met deksel. Randschrift: WELVAAREN.VAN.DE.WYN.COOPERY. Ornamenten van druivenranken, rondom drie wijnvaten, waarop een kelk. Het deksel eveneens gegraveerd.

Wijnglas op een zilveren huwelijk

anoniem, 1772, kelkglas, BK-NM-12028-15

Licht gewelfde voet. Balusterstam met knopen en luchbellen. Op de conische kelk de inscriptie: TER ZILVERE BRUYLOFT VAN DEN HEERE DANIEL BIRRIUS, EN MEJUFFROUWE HENDRINA ELIZABETH VAN ASSELT, GEVIERD DEN 26.MAART 1772. Op een bandje op de grond: O. DERVILLE (?). Opmerking: enkele beschadigingen:…