De slaap van de rede brengt…

Francisco José de Goya y Lucientes, 1797 - 1799, prent, RP-P-1921-2064

Een man is in slaap gevallen boven zijn werk. Zijn hoofd rust op zijn armen, terwijl pen en papier werkeloos op tafel liggen. Boven zijn hoofd komen uilen en vleermuizen aangevlogen, hun silhouetten steken dreigend af tegen de achtergrond. Achter de stoel ligt een kat.

Ovaal portret van een vrouw

Thomas Worlidge, 1710 - 1766, prent, RP-P-1953-751

P. Anich

Joseph Anton Zimmermann, 1715 - 1797, prent, RP-P-1908-5174

Vuurwerk bij de viering van de…

Daniël Stopendaal, naar Hendrik Pola, 1713, prent, RP-P-1939-984

Stellage met vuurwerk afgestoken in opdracht van de Staten-Generaal op de Hofvijver te 's-Gravenhage bij de viering van de Vrede van Utrecht, 14 juni 1713. In de vijver is een tempel opgericht met een schilderij waarop Vrede en Overvloed tronen op de wolken en Mercurius een goede tijding brengt. In…

Aemilius zorgt voor watertoevoer

Ludwig Gottlieb Portman, naar Jacobus Buys, 1797, prent, RP-P-1905-2179

In het legerkamp aan de voet van de Olympus laat legeraanvoerder Lucius Aemilius Paulus zijn soldaten graven naar een bron, zodat zijn leger beschikking krijgt over water.

Scipio beweent Carthago

Ludwig Gottlieb Portman, naar Jacobus Buys, 1797, prent, RP-P-1905-2181

In de nacht staat Scipio tussen de puinhopen van de verwoeste stad Carthago. Hij wordt vergezeld door zijn vriend Polybius.

Edelmoedig gedrag van Caecilius…

Ludwig Gottlieb Portman, naar Jacobus Buys, 1797, prent, RP-P-OB-65.689

Tijdens het beleg van Nertobriga beveelt Rhetogenes, die naar Metellus is overgelopen, zijn eigen kinderen te doden die door het volk van de stad naar de beschoten stadsmuur zijn gebracht. Metellus weigert de kinderen om te brengen en staakt het beleg.