Vignet met Jason en Medea

Jan Wandelaar, 1702 - 1759, prent, RP-P-1964-3453

Jason heeft zojuist het Gulden Vlies bemachtigd. Hij stapt met Medea in zijn schip. Rechts ligt de verslagen draak op de grond onder de boom waar het Vlies aan hing. De voorstelling is gevat in een ornamentele omlijsting met een verwijzing naar boek VII van de Metamorphosen van Ovidius.

Skelet naast monument

Jan Wandelaar, 1725, prent, RP-P-1922-421

Een menselijk skelet leunt met zijn linkerelleboog op een monument waarop een opschrift in het Latijn. Zijn rechterhand ligt op een schedel. Linksonder een tablet waarop een opschrift in het Latijn.

Poëzie en Apollo op de Parnassus

Jan Wandelaar, 1702 - 1759, prent, RP-P-OB-61.532

Poëzie schrijft op een tablet, Apollo staat achter haar, een lier en beeldje in zijn handen. Pegasus, symbool van het dichterlijk genie, rent achter hen. Aan hun voeten stroomt de rivier Castalia, op een rots langs de oever zit Amor. Op de achtergrond diverse musicerende muzen.

Blad met de voor- en achterzijde…

Jan Wandelaar, 1740, prent, RP-P-OB-61.583

Voor- en achterzijde van twee penningen. Boven en links: Portret van Laurens Jansz. Coster. Onder en rechts: Een drukpers (N.1 en N.2). Linksboven gemerkt: Pag. 106.

Memorieprent voor Arent Cant

Jan Wandelaar, 1702 - 1759, prent, RP-P-OB-61.522

Prent ter nagedachtenis aan de anatoom Arent Cant. In het interieur van een bibliotheek staat een graftombe, bekroond met een allegorische vrouwfiguur die het portret van Cant vasthoudt. Op de tombe, geflankeerd door allegorische figuren, twee gedichten in het Nederlands. Op de voorgrond de Dood als…

Khoi verhuizen hun kraal

Jan Wandelaar, 1727, prent, RP-P-1908-3404

Mannen en vrouwen van de Khoi verplaatsen hun kraal en bouwen de huizen opnieuw op. Op de voorgrond een volgepakte os en mannen die takken en huisraad dragen.

Landschap met een oude vrouw bij…

Jan Wandelaar, naar Frans van Mieris, 1725, prent, RP-P-OB-61.519

Een oude vrouw in een landschap zit bij een monument waarop een verliefd paar, dat naakt in het bos ligt, met twee kinderen is afgebeeld, en daarboven een zonnewijzer. Op de voorgrond zijn drie mannen aan het werk, rond hen ligt gereedschap verspreid. Op de achtergrond een akker met dode lichamen.…

Allegorische voorstelling met de…

Jan Wandelaar, 1729, prent, RP-P-OB-61.567

De Hollandse Maagd, met een leeuw aan haar voeten, en keizer Karel V, met zijn keizersattributen, overhandigen de personificatie van Utrecht een stapel plakkaten. Achter hen een monument waarop de titel in het Nederlands, bekroond met Rechtvaardigheid. Op de voorgrond de riviergod van de Rijn en…

Historische allegorie met George II…

Jan Wandelaar, 1702 - 1759, prent, RP-P-OB-61.574

George II Augustus, koning van Groot-Brittannië, te midden van allegorische figuren. Hij wordt gekroond door Rechtvaardigheid (Justitia). De personificatie van Kracht (Fortitudo), met een pilaar onder de arm, ontvangt van hem een commandostaf bekroond met een duif. In de lucht Faam, ze blaast op de…

Vignet met een verliefd paar in een…

Jan Wandelaar, 1702 - 1759, prent, RP-P-OB-61.537

Een liefdespaar wandelt door een tuin, in de richting van een figuur met een hoorn des overvloeds. Op de voorgrond een vijver waarin twee zwanen en twee duiven die op de rand zitten. Links op een wolk Juno, die optreedt als beschermster die waakt over het huwelijk. De voorstelling is gevat in een…