Het sterven van de weduwe, haar…

Cornelis Ploos van Amstel, naar William Hogarth, 1748, tekening, RP-T-1953-88

In de aanvang van 't slechte…

Cornelis Ploos van Amstel, naar William Hogarth, 1748, tekening, RP-T-1953-84

Brief van Ploos van Amstel met…

Cornelis Ploos van Amstel, naar Adriaen van Ostade, 1785, prent, RP-P-1896-A-19157

Brief van Ploos van Amstel, 30…

Cornelis Ploos van Amstel, 1774, handschrift, RP-D-00-1041

Portret van Cornelis Ploos van…

Cornelis Ploos van Amstel, Jacob van der Schley (verworpen toeschrijving), naar George van der Mijn, in of na 1758, prent, RP-P-OB-67.363

Het portret van Cornelis Ploos van Amstel op een schildersdoek. Naast het portret een globe, boeken, schrijfgerei, schilder- en graveergereedschap, een gebeeldhouwde kop en de mercuriusstaf.

De Winterkoning op het ijs, 1621

Cornelis Ploos van Amstel, naar Hendrick Avercamp, 1766, prent, RP-P-OB-80.983

De Winterkoning Frederik van de Palts met zijn vrouw (met masker en mof) te Den Haag op het ijs, mogelijk op de Paviljoensgracht, winter 1621. De jonge vrouw en de twee jongens zijn waarschijnlijk niet de dochter en zonen, maar leden van zijn gevolg. Op de achtergrond het dorp met ijsvermaak.

Varkensslacht

Cornelis Ploos van Amstel, 1778 - 1787, prent, RP-P-1944-43

Op een binnenplaats slachten een man en een vrouw een varken.

Den uytslag van 't Voornemen der…

Cornelis Ploos van Amstel, naar William Hogarth, 1748, tekening, RP-T-1953-87

Verbeeld het buytenspoorig gedrag…

Cornelis Ploos van Amstel, naar William Hogarth, 1748, tekening, RP-T-1953-85

Daar de zoon van een kaal doch…

Cornelis Ploos van Amstel, naar William Hogarth, 1748, tekening, RP-T-1953-83