Uniform van de Heelhaakschutters te…

Carel Frederik Bendorp (I), naar Johannes Christiaan Bendorp, 1783, prent, RP-P-OB-85.275

Het uniform van de Heelhaakschutters te Dordrecht, 1783. Op de voorgrond een staande schutter in volle montering, op de achtergrond de exercerende schutterij. In de marge de titel en het wapen van de schutterij.

Stadsgezicht met stadspoort gezien…

Carel Frederik Bendorp (I), 1746 - 1814, prent, RP-P-1878-A-518

Ongeregeldheden als de…

Carel Frederik Bendorp (I), naar Jan Bulthuis, 1786, prent, RP-P-OB-85.452

Ongeregeldheden als de gedeputeerden van Dordrecht, de heren Gevaerts en De Gijzelaar, met hun rijtuig door de Stadhouderspoort het Binnenhof op rijden en hun paarden bij de toom worden gegrepen door de Haagse pruikenmaker F. Mourand, 17 maart 1786. Links de opgestelde schutterij, rechts verdedigt…

Twee gezichten bij Leeuwarden:…

Carel Frederik Bendorp (I), naar Jan Bulthuis, 1786 - 1792, prent, RP-P-1905-2798

Redden van de bemanning van het…

Carel Frederik Bendorp (I) (toegeschreven aan atelier van), naar Carel Frederik Bendorp (I), 1784, prent, RP-P-1944-1924

Het redden van de bemanning van het zwaar gehavende schip Holland, na de zeeslag bij Doggersbank op 5 augustus 1781 tussen de Nederlandse en de Engelse vloot. Onderdeel van een serie van historische gebeurtenissen op zee in de jaren 1781-1784, tweede serie.

Willem Crul aangevallen door de…

Carel Frederik Bendorp (I), 1781 - 1782, prent, RP-P-1944-2010

Het Nederlandse oorlogsschip Mars onder bevel van schout-bij-nacht Willem Crul aangevallen door drie Engelse oorlogsschepen op 4 februari 1781. De Mars begeleidde een konvooi Nederlandse koopvaarders van Sint-Eustatius. In het onderschrift een achtregelig vers en verwijzing naar bladz. 164.

Gezicht op een stad aan een rivier

Carel Frederik Bendorp (I), ca. 1765 - ca. 1814, prent, RP-P-2009-173

Prent uit een serie met riviergezichten. In een ovaal kader een gezicht op een rivier met langs de rivieroever gelegen huizen. Op de voorgrond drie figuren en op rivier een figuur in een bootje. In liggend ovaal.

Vergaan van het schip de Unie, 1782

Carel Frederik Bendorp (I), 1784, prent, RP-P-OB-85.246

Het vergaan van het oorlogsschip de "Unie" onder bevel van kapitein-ter-zee L.M. van Welderen op de Noordzee op 19 oktober 1782. Rechtsonder gemerkt: Proefdruk. Onderdeel van de serie van historische gebeurtenissen op zee in de jaren 1782-1784, eerste serie.

Map met vier platen van historische…

Carel Frederik Bendorp (I), 1784, prent, RP-P-OB-85.196

Map met vier prenten van historische gebeurtenissen op zee in de jaren 1782-1784, eerste serie. Omslag van blauw papier met de serietitel, de onderwerpen van de vier voorstellingen, de namen van de uitgevers en de prijzen.

Zeeslag bij Doggersbank, 1781

Carel Frederik Bendorp (I), 1781 - 1782, prent, RP-P-OB-85.156

De Nederlandse en Engelse schepen tijdens de zeeslag bij Doggersbank op 5 augustus 1781 tussen de Nederlandse vloot onder schout-bij-nacht Johan Zoutman en de Engelse vloot onder vice-admiraal Hyde Parker. In de marge onderaan een achtregelig vers in twee kolommen met in het midden een vignet met…