Kelkglas met een vrouw achter een…

anoniem, naar Johann Esaias Nilson, ca. 1750 - voor 1757, kelkglas, BK-KOG-145

Conische voet. Balustervormige stam met een krans luchtbellen, drie knopen. Conische, aan de onderzijde afgeronde kelk. Op de kelk, in een cartouche van rococo-ornament en bloemen, een vrouw spelend op een spinet. Een man kijkt over haar schouder mee. Ter weerszijden muziekinstrumenten. Onder de…

Paar huwelijksbokalen met deksels

anoniem, 1759, bokaal, BK-1964-14-A

Bokaal met deksel met diamant gegraveerd ter gelegenheid van het 50-jarig huwelijk van J.J. van Westrenen en J.C. Momochet op 25 augustus 1759. Klokvormige kelk op stam met dubbele baluster met luchtbellen, op ronde, licht gewelfde voet. Op de kelk: de wapens van het echtpaar met een kroon erboven.…

Portret van Hendrik Chalon

Jan Chalon, 1789, prent, RP-P-FM-1

Portret van Hendrik Chalon, tekenaar en vader van de prentmaker. Hendrik staat met buste naar rechts voor een tafel en bestudeert een prent die hij in zijn linkerhand houdt. op zijn hoofd draagt hij een steek. Links op het tafeltje ligt een peer.

Man met hoed

Jan Chalon, ca. 1748 - ca. 1795, prent, RP-P-FM-6

Een volwassen man met hoed. Buste naar rechts.

Oude man met baard

Jan Chalon, 1748 - 1795, prent, RP-P-BI-5698

Een oude man met baard. Buste naar rechts.

Lachende man

Jan Chalon, 1748 - 1795, prent, RP-P-1887-A-11671

Een lachende oude man. Hij neemt zijn hoed af als groet.

Oude man

Jan Chalon, 1789, prent, RP-P-1887-A-11664

Een volwassen man met hoed. Buste naar rechts.

Vrouw met hoofddoek

Jan Chalon, 1748 - 1795, prent, RP-P-1887-A-11695

Een jonge vrouw met hoofddoek. Buste naar links.

Man met hoed

Jan Chalon, 1748 - 1795, prent, RP-P-BI-5706

Een volwassen man met hoed en veer. Buste naar links.

Jonge man met hoed

Jan Chalon, 1748 - 1795, prent, RP-P-BI-5693

Een jongeman met hoed. Hij kijkt recht voor zich uit en ondersteunt zijn hoofd met zijn linkerhand.