Blad I: veertiende, vijftiende en…

Pieter Wauters, 1767, prent, BI-B-FM-083B-9

Blad I met de veertiende, vijftiende en zestiende praalwagen en het veertiende dier. Veertiende triomfwagen met de allegorische verbeelding van het seizoen Zomer. Veertiende dier: zebra. Vijftiende praalwagen met de wijnoogst, waarschijnlijk een allegorische verbeelding van het seizoen Najaar…

Vuurwerk bij de viering van het…

Pieter Wauters, 1767, prent, BI-B-FM-083B-15

Groot blad met het vuurwerk aangericht bij de viering op 30 mei 1767 van het 700-jarige jubileum van de Heilige Macarius, patroon van de stad Gent en beschermheilige tegen de pest. Allerlei verschillende stellages en masten. Vooraan een bord met het opschrift: Vivat Maria Theresia.

Blad H: twaalfde en dertiende…

Lieven Wouters, 1767, prent, BI-B-FM-083B-8

Blad H met de twaalfde en dertiende praalwagen en het twaalfde en dertiende dier. Twaalfde triomfwagen met de allegorische verbeelding van Fortuna. Twaalfde dier: beer. Dertiende praalwagen met de allegorische verbeelding van het seizoen Voorjaar (Lente). Dertiende dier: ibex. Gemerkt: H / 24-27.…

Blad L: negentiende praalwagen,…

Lieven Wouters, 1767, prent, BI-B-FM-083B-11

Blad L met de negentiende praalwagen en het zeventiende dier. Negentiende praalwagen met Apollo en de negen muzen op de berg Parnaassus. Zeventiende dier: zwaan. Gemerkt: L / 36-37. Onderdeel van de optocht bij de viering op 30 mei 1767 van het 700-jarige jubileum van de Heilige Macarius, patroon…

Blad C: vierde en vijfde…

Lieven Wouters, 1767, prent, BI-B-FM-083B-3

Blad C met de vierde en vijfde praalwagen en het derde en vierde dier. Derde triomfwagen met de H. Macarius en de stadsmaagd van Gent die treuren om de slachtoffers van de pest. Derde dier: pelikaan. Vijfde triomfwagen met het lichten van de relieken uit het graf van de H. Macarius. Vierde dier:…

Blad F: negende en tiende…

Lieven Wouters, 1767, prent, BI-B-FM-083B-6

Blad F met de negende en tiende praalwagen en het achtste en negende dier. Negende triomfwagen met de allegorische verbeelding van het element Lucht (onder). Achtste dier: struisvogel. Tiende triomfwagen met de allegorische verbeelding van het element Vuur (boven). Negende dier: draak. Gemerkt: F /…

Blad A: derde praalwagen, 1767

Pieter Wauters, 1767, prent, BI-B-FM-083B-1

Blad A met de derde triomfwagen met de stadsmaagd van Gent gezeten met een leeuw binnen een omheining. Gemerkt: No. 1 / A. Onderdeel van de optocht bij de viering op 30 mei 1767 van het 700-jarige jubileum van de Heilige Macarius, patroon van de stad Gent en beschermheilige tegen de pest.

Landschap met bomen op de voorgrond

Pierre Joseph Jacques Tiberghien, 1786, prent, RP-P-1883-A-7290

Landschap met bomen op de voorgrond, een ezelrijder en een kudde. Links op de achtergrond een dorp.

Slapende nimf bespied door een…

Philippe Lambert Joseph Spruyt, naar Godfried Schalcken, 1747 - 1801, prent, RP-P-1886-A-9986

Een nimf ligt te slapen tegen een boom. Achter de boom staat een sater, die haar bespiedt. Rechts tussen de bomen water. Onderaan in de marge een verwijzing naar de eigenaar van het origineel en zijn wapenschild.

Maria met het Christuskind aan de…

Philippe Lambert Joseph Spruyt, naar Anthony van Dyck, 1747 - 1801, prent, RP-P-OB-59.807

Maria met het naakte Christuskind aan de borst.