Zijaanzicht van de Nieuwe Kerk te…

Johannes Huibert Prins, ca. 1783 - ca. 1797, schetsboekblad, BI-1891-3134-3

Oude Kerk te Delft

Johannes Huibert Prins, ca. 1783 - ca. 1797, schetsboekblad, BI-1891-3134-89

Waterslootse Poort te Delft

Johannes Huibert Prins, ca. 1783 - ca. 1797, schetsboekblad, BI-1891-3134-85

Zijaanzicht van de Nieuwe Kerk te…

Johannes Huibert Prins, ca. 1783 - ca. 1797, schetsboekblad, BI-1891-3134-5

Trap naar de gracht bij de…

Johannes Huibert Prins, ca. 1783 - ca. 1797, schetsboekblad, BI-1891-3134-1

Delftse Molen

Johannes Huibert Prins, ca. 1783 - ca. 1797, schetsboekblad, BI-1891-3134-19

Gemeenlandshuis te Delft

Johannes Huibert Prins, ca. 1783 - ca. 1797, schetsboekblad, BI-1891-3134-149

Achterzijde van de Nieuwe Kerk te…

Johannes Huibert Prins, ca. 1783 - ca. 1797, schetsboekblad, BI-1891-3134-7

Delftse Molen aan de Spoorsingel

Johannes Huibert Prins, ca. 1783 - ca. 1797, schetsboekblad, BI-1891-3134-21

Oude Kerk te Delft

Johannes Huibert Prins, ca. 1783 - ca. 1797, schetsboekblad, BI-1891-3134-87