Mei

anoniem, naar Georg Sigmund Rösch, 1705 - 1766, prent, RP-P-1964-4523

Poorten met een kok en een vrouw

Johann Esaias Nilson, ca. 1731 - 1788, prent, RP-P-1951-738

De wereld

Jeremias Gottlob Rugendas, naar Johann Gottfried Haid, 1745, prent, RP-P-1982-211

Het menselijk leven

Jeremias Gottlob Rugendas, naar Johann Gottfried Haid, 1745, prent, RP-P-1982-212

De dwerg Gustavus Weinberger als…

Martin Engelbrecht (prentmaker en uitgever) (toegeschreven aan), 1705 - 1715, prent, BI-B-FM-078-5

De dwerg Hali Nasili Pascha, ca.…

Martin Engelbrecht (prentmaker en uitgever) (toegeschreven aan), 1705 - 1715, prent, BI-B-FM-078-14

Nanhung

Kaiserlich Franziskische Akademie, 1755 - 1779, prent, RP-P-2009-817

De dwerg Margl Woltzenthoulerin,…

Martin Engelbrecht (prentmaker en uitgever) (toegeschreven aan), 1705 - 1715, prent, BI-B-FM-078-40

De dwerg Holloka Tschimitschko…

Martin Engelbrecht (prentmaker en uitgever) (toegeschreven aan), 1705 - 1715, prent, BI-B-FM-078-12

Gezicht op het keizerlijke hof te…

Kaiserlich Franziskische Akademie, naar Johan Neuhof, 1755 - 1779, prent, RP-P-2009-819