Ruiterportret van keizer Karel VI

Richard van Orley (II), 1711 - 1732, prent, RP-P-1904-635

Portret van keizer Karel VI te paard, in harnas met driepuntige steek. Het paard is gebrandmerkt met de keizerlijke initialen. Portret gevat in een architecturale lijst met onder een cartouche met de naam en titels.

Nachtstuk met twee figuren in een…

Antoon Overlaet, naar Rembrandt Harmensz. van Rijn, 1761, prent, RP-P-1913-2347

Landschap met links een hut met openstaande deur waardoor men een vrouw en een man bij het vuur ziet zitten.

Bedelaar en bedelares in gesprek

Antoon Overlaet, naar Rembrandt Harmensz. van Rijn, 1760, prent, RP-P-OB-24.372

Inname van Hoei, rekenpenning…

Philippe Roëttiers (II), 1705, rekenpenning, NG-VG-3-1518

Zilveren penning. Voorzijde: gekroond wapenschild, omhangen met de orde van het Gulden Vlies en de orde van de Heilige Geest binnen omschrift. Keerzijde: Filips, geharnast te paard met zwaard in uitgestoken rechterhand binnen omschrift; afsnede: opschrift

Filips V, koning van Spanje, hertog…

Philippe Roëttiers (II), 1706, nieuwjaarspenning, NG-VG-3-1520

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: gekroond wapenschild, omhangen met de orde van het Gulden Vlies en de orde van de Heilige Geest binnen omschrift

Karel VI, Duits keizer,…

Jacques Roëttiers (II), 1735, nieuwjaarspenning, NG-VG-3-1559-A

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: gekroond wapenschild in cartouche binnen omschrift

Filips V, koning van Spanje,…

Philippe Roëttiers (II), 1703, rekenpenning, NG-VG-3-1592-A

Messing penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: toren bekroond met leeuwekop binnen omschrift

Portret van Lodewijk XV, koning van…

Coenraet Waumans, 1720 - 1750, prent, RP-P-1910-2327

Portret van Lodewijk XV, koning van Frankrijk. Hij draagt een harnas en de Orde van de Heilige Geest. In zijn hand heeft hij een commandostaf. In de marge een wapenschild en een vijfregelig onderschrift in het Frans.

Ester voor koning Ahasveros

Jacob de Wit, naar Peter Paul Rubens, 1705 - 1754, prent, RP-P-1884-A-7682

Koning Ahasveros raakt Ester, die voor hem geknield zit, aan met zijn scepter. Verbeelding van de Bijbeltekst Esther 15:12.

Michaël en de val van de opstandige…

Jacob de Wit, naar Peter Paul Rubens, 1705 - 1754, prent, RP-P-1884-A-7687

De aartsengel Michaël, in zijn ene hand een schild met het symbool van God de Vader en in zijn andere hand een bliksemschicht, gooit samen met andere engelen de opstandige engelen uit de hemel.