Zittende dame met hoge pruik

Louis Bernard Coclers, 1781, tekening, RP-T-1955-45

Wolkenstudie

Charles Howard Hodges, 1774 - 1837, tekening, RP-T-1959-467(V)

Portret van een onbekende man

Charles Howard Hodges, 1774 - 1837, tekening, RP-T-1959-458

Studie van decoraties

Charles Howard Hodges, 1774 - 1837, tekening, RP-T-1959-473(R)

Buste van een vrouw

Dionys van Nijmegen, 1715 - 1798, tekening, RP-T-1960-42

Studie van twee armen met een…

Charles Howard Hodges, 1774 - 1837, tekening, RP-T-1959-475(V)

Portret van Maria de Clerck,…

Rienk Jelgerhuis, 1796, tekening, RP-T-1964-19