259 resultaten gevonden


Theodoor Koning, 1798, prent, RP-P-OB-67.785

Allegorische voorstelling van de wereld, met vier zuilen die vier werelddelen vertegenwoordigen (Europa, Amerika, Afrika en Azië). Voor de zuilen staan figuren en elementen die met de werelddelen geassocieerd kunnen worden. In het midden een piëdestal met een wereldbol waarop een personificatie van…

Dirk Meland Langeveld Theodoor Koning, 1780 - 1796, prent, RP-P-OB-67.792

Monument voor de Hervormde Kerk van Nederland, vanaf 1566. Boven een klein portret van de eerste lutherse predikant Jan Arentsz, links en rechts scènes van de eerste calvinistische predikingen in de jaren 1566 en 1572 te Amsterdam, Hoorn, Leeuwarden en Dordrecht. In het midden het nazien van de…

Willem van Vliet, Johannes Hazeu Cornelisz. Theodoor Koning, 1794 - 1796, prent, BI-B-FM-087-1

De Nederlandse en Engelse schepen tijdens de zeeslag bij Doggersbank op 5 augustus 1781 tussen de Nederlandse vloot onder schout-bij-nacht Johan Zoutman en de Engelse vloot onder vice-admiraal Hyde Parker. Illustratie op p. 29 van het boek: Historie der omwentelingen.

Willem van Vliet, Johannes Hazeu Cornelisz. Theodoor Koning, 1795 - 1796, prent, BI-B-FM-087-6

Revolutiefeest op de Dam te Amsterdam, 4 maart 1795. Het volk danst om de vrijheidsboom. Illustratie op p. 283 van het boek: Historie der omwentelingen.

Johannes François Jacobs de Agé Theodoor Koning, 1788 - 1789, prent, RP-P-OB-86.108

Incident met de jager van de Franse ambassadeur de Graaf de St. Priest, 6 juli 1788. De jager veroorzaakte een oploop op de Turfmarkt omdat hij zonder Oranjekleur op straat ging, in het tumult raakten twee kinderen gewond.

Willem Vermandel, J. Smit Theodoor Koning, 1779, prent, RP-P-OB-79.071

Bij zijn arrestatie overhandigt de graaf van Egmond zijn zwaard aan Alva, 10 september 1567. Tweede zang.

Willem Vermandel, J. Smit Theodoor Koning, 1780, prent, RP-P-OB-79.076

Mislukte aanslag op de prins van Oranje, die slapend in zijn legertent bij Bergen (Henegouwen) wordt gewekt door het geblaf van zijn hond, 11-12 september 1572. Zevende zang.

Willem Vermandel, J. Smit Theodoor Koning, 1782, prent, RP-P-OB-79.108

Filips van Marnix bij het ziekbed van de prins van Oranje te Rotterdam, augustus 1574. Een jongen houdt de prins een flesje onder de neus. Veertiende zang.

Willem Vermandel, J. Smit Theodoor Koning, 1782, prent, RP-P-OB-79.110

Dood van Requesens. De landvoogd Requesens sterft aan tafel tijdens een banket, 5 maart 1576. Zestiende zang.

Willem Vermandel, Jan Willem Smit Theodoor Koning, 1787, prent, RP-P-OB-79.115

Frezin (Fresin), de verrader van Breda, door Goignies met het zwaard gedood, 1581. Eenentwintigste zang.