137 resultaten gevonden


Rienk Jelgerhuis, 1765, prent, RP-P-1882-A-6034

Stadsgezicht met door een paard getrokken slee. Op de slee staat een man met een zweep. Op de voorgrond een hond. Prent uit een serie van dertien met wintertaferelen.

Rienk Jelgerhuis, 1765, prent, RP-P-1882-A-6027

Interieur met verschillende rokende heren. Prent uit een serie van dertien met wintertaferelen.

Rienk Jelgerhuis, 1789 - 1791, prent, RP-P-1884-A-8156

Terechtstelling van Cornelis van der Burg, burgemeester van Bolsward, te Leeuwarden op 16 mei 1789. Voor het schavot een grote massa toeschouwers. Als de burgemeester geblinddoekt knielt op het schavot en de houdt de beul het zwaard boven zijn hoofd en wordt het doodsvonnis omgezet in een verbanning…

Rienk Jelgerhuis, 1744 - 1806, prent, RP-P-1890-A-15974

Vignet met twee vrouwen en een meisje bij een medaillon op een piëdestal. Het medaillon is omgeven door een lauwerkrans, eikentakken en een rozenstruik en is geschikt om in te schrijven. In het midden op de piëdestal ligt een stapel boeken.

Rienk Jelgerhuis, 1791, prent, RP-P-OB-47.863

Zelfportret van Rienk Jelgerhuis, met dubbele bril op. In de marge de naam en leeftijd van de kunstenaar.

Rienk Keyert Rienk Jelgerhuis, 1767, prent, RP-P-1907-1367

De schilder en dichter Johannes Buma. Hij draagt een pruik.

Rienk Jelgerhuis, 1789, prent, RP-P-1890-A-15967

Een turkse sultan draagt een tulband met veer en een met bont omzoomd kleed. Mogelijk een portret van Abdül-Hamid I of Ahmed IV.

Rienk Jelgerhuis, 1770, prent, RP-P-OB-17.223

Willem III, prins van Oranje-Nassau en sinds 1689 koning van Engeland. Hij draagt een harnas met een kraag van kant.

Rienk Jelgerhuis, 1770, prent, RP-P-1897-A-19520X

Anna van Hannover, vrouw van Willem IV van Oranje-Nassau. Ze draagt pareloorbellen.

Rienk Jelgerhuis, 1786, prent, RP-P-OB-17.228

Allegorie op de Staatzucht van de Oranjepartij, 1786. Centraal de Staatzucht met zwaard en juk, in haar gevolg de ondeugden van Gloriezucht, Eigenbaat, Hoogmoed, Wangunst, Haat, Geweld, het Schuim des Volks, etc. Hiertussen ook predikant Petrus Hofstede als Priesterlijk Gemoed. Op de voorgrond ligt…