Titelblad van het album van de…

anoniem, 1787, titelpagina, RP-T-00-489-0

Handgeschreven titelblad van het album met veertien ingeplakte gekleurde tekeningen van de uniformen van schutters van het patriotse Genootschap tot Nut der Schutterij te Amsterdam in het jaar 1787.

Titelpagina voor: Snerpende…

Johannes le Francq van Berkhey, 1787, tekstblad, RP-P-OB-85.935A

Titelpagina uit: Snerpende Hekelroede van een echten Vrank en Vryen Batavier, van Johannes le Francq van Berkhey in 1787. Titelpagina met twaalf bladzijden tekst met de verklaring van de titelprent.

Inhoudsopgave van het album van de…

anoniem, 1787, titelpagina, RP-T-00-489-00

Handgeschreven inhoudsopgave van het album met veertien ingeplakte gekleurde tekeningen van de uniformen van schutters van het patriotse Genootschap tot Nut der Schutterij te Amsterdam in het jaar 1787.

Titelpagina uit: D.T, Huët,…

Isaak Tirion, 1753, titelpagina, BI-B-FM-092-2

Titelpagina afkomstig uit: D.T, Huët, Inhuldiging van zijne doorluchtige hoogheid Willem Karel Hendrik Friso ... als erf-heer van Vlissingen, op den Vden junij MDCCLI, Tekst in rood en zwart met onderaan een vignet. Illustratie in het boek over de inhuldiging van Willem IV als erfheer van Vlissingen…

Titelpagina van: Jan Weetal, Den…

anoniem, naar Jan Goeree, 1748, titelpagina, BI-B-FM-091-1

Titelpagina van het boekje: Den bedroefden pachter bedrogen krajer, en ongelukkigen deurwaarder. borger blyspel , door Jan Weetal, 1748. Titel met allegorisch vignet van een helm waarin een uil zit, geflankeerd door twee konijnen, links een putto met een varkensblaas met erwten, onderaan de motto:…

Plaat op de titelpagina voor: Jan…

Simon Fokke, 1772, prent, RP-P-1944-1988

Allegorische plaat op de titelpagina met de Amsterdamse stedenmaagd teneergeslagen zittend op de ruïnes van de afgebrande Amsterdamse schouwburg, in de hand de verbrande bijenkorf. Op de achtergrond de brandende schouwburg. In de wolken Apollo op de Parnassus. Onderdeel van een groep illustraties…

Titelpagina voor: Kornelis de…

anoniem, 1785 - 1786, prent, RP-P-1944-2171

Titelpagina voor het oranjegezinde werk: Katechismus van het stadhouderschap, 1786. Voor een tempel met zeven pilaren in het stralende zonnelicht staat prins Willem V. Als beschermer van het Staatsgebouw van het Nederlandse Gemenebest verdedigt het erfstadhouderschap in de persoon van de stadhouder…

Titelblad: Nouveaux Livre de…

Daniël Marot (I), Daniël Marot (I), na 1703 - voor 1800, prent, RP-P-1948-144

In een nis staat een voetstuk gesteund door twee termen met daarop een vaas met bloemen en aan weerszijden een putto. Kopie naar blad uit de serie Nouveaux Liure de Tableaux de Portes uitgegeven door Daniel Marot tussen 1703 en 1712.

Titelblad: Nouveaux Liure de…

Daniël Marot (I), na 1703 - voor 1800, prent, RP-P-1944-684

Plafond met twaalf panelen, van elkaar gescheiden door rozetten. Twee van de grote panelen in het midden bevatten trompe-l'oeil figuren. Kopie naar blad uit de serie Nouveau Liure de Placfond uitgegeven door Daniel Marot.

Titelpagina van Prosper Marchand,…

Jacob van der Schley, 1740, prent, RP-P-1944-634

Titelpagina van "Histoire de l'origine de l'imprimerie" van Prosper Marchand, 1740. Op een wolk zit een personificatie van de boekdrukkunst met een drukpers. Zij is geflankeerd door Minerva en Mercurius. Onder hen bevinden zich personificaties van Duitsland, Holland, Engeland, Italië en Frankrijk.…