The kitchen of a French Post House

Matthew Darly, naar Henry William Bunbury, 1771, prent, RP-P-1989-215

Monument ter herinnering aan de…

Bernard Picart, 1720, prent, RP-P-OB-51.222

Monument ter herinnering aan de dwaasheid van het jaar 1720. Op een grote wagen gemend door een nar strooit de Fortuin van de Actien aandelen in het rond. De kar wordt getrokken door personificaties van de compagnieën van de Zuidzee en Mississippi (een invalide indiaan) en anderen. De wagen wordt…

Monument ter herinnering aan de…

Bernard Picart, 1720, prent, RP-P-1908-2355

Monument ter herinnering aan de dwaasheid van het jaar 1720. Op een grote wagen gemend door een nar strooit de Fortuin van de Actien aandelen in het rond. De kar wordt getrokken door personificaties van de compagnieën van de Zuidzee en Mississippi (een invalide indiaan) en anderen. De wagen wordt…

Lijkstoet groet de Dood

Jacob Ernst Marcus, 1784 - 1826, prent, RP-P-1937-2151

Een karikaturale voorstelling waarbij een lijkstoet met dronken aansprekers de Dood ontmoet en groet.

Spotprent op de Engelse verliezen…

anoniem, 1778, prent, RP-P-OB-85.022

Eerste spotprent op de Engelse verliezen in de strijd met Amerika in 1778. De Engelse koophandel verbeeld door een melkkoe waarvan het Amerikaanse Congres de horens afzaagt en die door een Hollander wordt gemolken. Een Fransman en een Spanjaard willen ook van het melk hebben. Op de achtergrond het…

Bouwen van een schip, ca. 1780-1783

anoniem, 1780 - 1783, prent, RP-P-OB-85.058

Spotprentje met het bouwen van een Hollands schip op een scheepswerf. Met tweeregelig onderschrift. Onderdeel van een serie van zes kleine voorstellingen over de spanningen tussen Engeland en Nederland, ca. 1780-1783.

Overzichtsblad met verkleinde…

anoniem, 1780, prent, RP-P-OB-85.060

Overzichtsblad met verkleinde kopieën van 15 spotprenten op de politieke gebeurtenissen in de periode 1778-1780. Merendeels spotprenten op de betrekkingen met Engeland en Amerika en op het Verbond van de Gewapende Neutraliteit. De afzonderlijke voorstellingen genummerd 1-15. Middenonder een…

De moedige en waakzame Nederlandse…

anoniem, 1780, prent, RP-P-OB-85.065

Kaart van het land tussen Amsterdam en Brest. De ontwaakte Nederlandse Leeuw toont zich moedig en waakzaam. Rechts Hollandse kooplieden en de Russische prins Gallitzin die aandringt op een antwoord op het aanbod van Gewapende Neutraliteit. Op het blad onder de plaat de verklaring van de cijfers 1-9…

Tekstblad in het Nederlands bij de…

anoniem, 1780, tekstblad, RP-P-OB-85.070A

Tekstblad in het Nederlands behorend bij de spotprent op de oorlog tussen de Republiek en Engeland, ca. 1780. Tekst met een verklaring van de cijfers 1-15 in twee kolommen in het Nederlands.

Tekstblad bij de spotprent op de…

anoniem, 1780, tekstblad, RP-P-OB-85.073B

Tekstblad met een verklaring van de de cijfers 1-8 in de spotprent op de wankele toestand van de Britse economie in 1780.