Bataafsche Maatschappij tot Nut van…

Johan George Holtzhey, 1798 - 1806, prijspenning, NG-VG-1-3143

Legaat van Johannes Monnikhoff,…

Barend Christiaan van Calker, 1787 - 1817, prijspenning, NG-VG-1-3396

Bataafsch Genootschap van…

Johan George Holtzhey, 1769 - 1807, prijspenning, NG-VG-1-3155

Genootschap tot verdediging van den…

Johan George Holtzhey, 1791, prijspenning, NG-VG-1-3000

Maatschappij "Felix Meritis",…

Johannes Michiel Lageman, 1777 - 1805, prijspenning, NG-VG-1-3139

Teyler's Tweede Genootschap,…

Johan George Holtzhey (kopie naar), 1769 - 1807, kopie, NG-VG-1-3166

De Academie der Teekenkunst…

Reinier Vinkeles (I), 1765 - 1802, prijspenning, NG-VG-1-3113