Babylonische spraakverwarring

Andries van Buysen (Sr.), naar Gerard Hoet, ca. 1711 - ca. 1720, prent, RP-P-1934-126

De bouw van de toren te Babel. De mensen die aan de toren werken kunnen elkaars taal niet verstaan, dit bemoeilijkt het werk aan dit enorme bouwwerk. Illustratie voor het Oude Testament, Gen. 11, 5-9. Onder de voorstelling een titel in het Hebreeuws, Engels, Duits, Latijn, Frans en Nederlands.

Schoenmaker aan het werk

H. de Cocq, 1713, prent, RP-P-1936-263

Een schoenmaker is aan het werk op een plein in de stad. Een groep mensen kijkt naar de man. Naast hem staat een opvallend geklede man met grote hoed en kraag. Waarschijnlijk een figuur uit de Commedia del'arte. Le mariage precipité is een toneelstuk dat voor het eerst in Utrecht in 1713 werdt…

Voedende moeder

Cornelis Bogerts, naar Pieter Wagenaar (II), 1781, prent, RP-P-1935-1061(R)

Letter M uit het Vaderlandsch A-B boek van J.H. Swildens. Een moeder zit in de kinderkamer haar baby te voeden. Haar man houdt een tweede kind in zijn armen. Op de grond speelt het derde kind. De meid komt met iets te drinken de kamer binnen lopen. Onder de prent een vers en een tekst op de…

De heer van Grootheim geeft geld…

Cornelis Bogerts, naar Pieter Wagenaar (II), 1760 - 1817, prent, RP-P-1905-5207

Een moeder met drie kinderen zit voor haar huis. Twee rijke mannen met een jongetje komen langs en geven de vrouw geld. Illustratie voor het achtste toneel van een toneelstuk.

Joden bieden de paus hun…

Cornelis Bogerts, naar Jacobus Buys, 1784, prent, RP-P-1934-429

Een groep joden ontmoet de paus in gezelschap van een aantal kardinalen op een plein. De joden bieden de paus hun wetsteksten aan. Twee mannen dragen boekrollen in hun armen.

Detailkaart van een rivierbocht met…

Cornelis Bogerts, naar Jan Hendrik Munnikhuizen, 1778, prent, RP-P-1937-166

Detailkaart van een rivierbocht met omliggende weilanden. De afbeelding is getekend met behulp van een grafometer. Het tekstblad maakt deel uit van het boek: A.G. Eckhardt, Beschryving van een algemeenen graphometer, 1778.

Germanicus, pl. III

Antonio Capellan, naar Jean Grandjean, 1745 - 1788, prent, RP-P-OB-35.546

Germanicus wordt voor een legertent gekroond. Op de achtergrond een stad in brand.

Wapen van de provincie Groningen

Hendrik Hofsnider, 1743, prent, RP-P-1937-3539

Het gekroonde wapen van de provincie Groningen op een piëdestal met de tekst: Iure et Tempore. Onder dit wapen links het wapen van de stad Groningen (zonder de dubbelkoppige adelaar) en rechts dat van de Ommelanden. Onderaan de titel. Linksboven: bl. 13.

Kaart van Nieuweschans

Hendrik Hofsnider, 1743, prent, RP-P-1937-3541

Twee afdrukken op één blad: Bovenaan een afdruk met een voorstelling van een kaart van Nieuweschans en daaronder een afdruk met de titel in een cartouche. In de bovenste afdruk rechtsonder een schaal en rechtsboven: bl. 228.

Kaart van Delfzijl

Hendrik Hofsnider, 1743, prent, RP-P-1937-1603

Twee afdrukken op één blad: Bovenaan een afdruk met een voorstelling van een kaart van Delfzijl en daaronder een afdruk met de titel in een cartouche. In de bovenste afdruk bovenaan een deel van de titel op een lint, linksboven een schaal en: bl. 243.