Inname van Carthagena door admiraal…

Edward Pinchbeck, 1741, historiepenning, NG-VG-1-2304-B

Penning. Voorzijde: Don Blas de Leso, commandant van de Spaanse troepen, knielt voor Vernon met zwaard en overhandigt hem zijn zwaard binnen omschrift. Keerzijde: schepen lopen haven van Carthagena binnen, die met een ketting afgesloten wordt binnen omschrift; afsnede: datum

Derde eeuwfeest van de uitvinding…

Gerrit Marshoorn, 1740, historiepenning, NG-VG-1-2306

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: drukpers, waaraan twee wapenschilden zijn bevestigd en waartegen open boek staat binnen omschrift; afsnede: opschrift

Derde eeuwfeest van de uitvinding…

Nicolaas van Swinderen, 1740, kopie, NG-VG-1-2310-A

Bronzen penning. Voorzijde: borstbeeld man op voetstuk met opschrift temidden van stapel boeken, waarop een brandende lamp staat, slangerond, lauwerkrans, bloempot met bloemen en drukpers binnen omschrift. Keerzijde: gekroond wapenschild geflankeerd door twee leeuwen, daarachter twee gekruiste…

Frans III Stephanus, hertog van…

D. Becker, 1740, historiepenning, NG-VG-1-2313

Zilveren ovale penning. Voorzijde: borststuk vrouw met diadeem binnen omschrift. Keerzijde: borststuk man binnen omschrift

Overstromingen in Holland en…

Nicolaas van Swinderen, 1741, historiepenning, NG-VG-1-2318

Zilveren penning. Voorzijde: riviergod met roeiriem giet water uit zijn kruik, waardoor het land overstroomt; alleen een kerktoren, een boom waarin mensen toevlucht zoeken en een aantal tenten steken boven het water uit, bovenaan een wimpel met opschrift. Keerzijde: opschrift tussen twee…

Weldadigheid van Maria Elisabeth,…

Jacques Roëttiers (II), 1741, nieuwjaarspenning, NG-VG-1-2320

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk vrouw met diadeem binnen omschrift. Keerzijde: knielende mensen rapen manna, die uit hemel valt van de grond, temidden van hen staat Mozes voor een tent; afsnede: opschrift

Eerste eeuwfeest van de classis van…

anoniem, 1741, historiepenning, NG-VG-1-2325

Zilveren penning. Voorzijde: afbeelding van een kerk onder een gekroond en twee andere wapenschilden, geflankeerd door Mozes en Aaron binnen omschrift. Keerzijde: naam Jehova in het Hebreeuws binnen een stralenkrans boven opschrift

Gustaaf Willem, vrijheer van…

Martin Holtzhey, 1742, historiepenning, NG-VG-1-2332

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: Van Imhoff's schip 'Hersteller', voorgegeaan door genius met hoorn van overvloed en offerschaal; op achtergrond schepen en land binnen omschrift; afsnede: opschrift

Voorlopige vrede van Breslau

Johan George Holtzhey, 1742 - 1756, historiepenning, NG-VG-1-2337

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: twee gehelmde krijgers, voorstellende Frederik II van Pruisen en Karel van Lotharingen, in Romeinse wapenrusting, met tussen hen in geketende Bellona met fakkel en zwaard, verwelkomen de Vrede, afgebeeld als…

Kroning van Maria Theresia tot…

Nicolaas van Swinderen, 1743, historiepenning, NG-VG-1-2349

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk vrouw met diadeem binnen omschrift. Keerzijde: gevleugelde Tijd met zeis en drie wapenschilden loopt naar zuil, die door hand uit wolken wordt vastgehouden en waartegen pijlenregen afketst; zuil is omhangen met lauwerkrans en takken en basis versierd met…