Beschryving van een algemeenen…

Jan Punt, A.G. Eckhardt, 1777 - 1778, prentalbum, RP-P-1993-14

Album met tekstbladen en 12 voorstellingen op 30 albumbladen. Het betreft het werk getiteld: Beschryving van een algemeenen graphometer zynde een allernaauwkeurigst teken-werktuig. Het album bevat een titelpagina, tien pagina's met een beschrijving van de grafometer en twaalf afbeeldingen met op de…

Titelpagina voor: J. van…

Arnold Houbraken, 1710, prent, RP-P-OB-48.935

Titelpagina met tien regels in het Nederlands, een ornament van takken, linten en vruchten en onderaan het impressum.

Titelpagina voor: Apollo's…

Jan van den Bergh, 1743, prent, RP-P-1938-264

Titelpagina met titelvignet behorende bij Apollo's kermis-gift, deel 1, 1743.

Dit wonder-werk zeer wel bekend /…

Erven Hendrik van der Putte, 1767 - 1793, prent, RP-P-OB-204.787

Blad met een grote voorstelling over de Sardammer stier. Linksonder vertrapt de stier boer Jacob Egh, boven hen vliegt boerin Trijn Jans die haar kind verliest. Rechts een jongen met een vlieger en daarachter het afmaken van de stier. Het geheel is gevat in een sierlijst van bloemenranken. Genummerd…

Vaandrig en tamboers der burgery…

Erven Hendrik van der Putte, 1767 - 1793, prent, RP-P-OB-204.794

Blad met een grote voorstelling van twee tamboers en een vaandeldrager, staande voor de oranjeboom waaraan het wapen van een prins van Oranje-Nassau hangt. Bovenaan ook de wapens van Holland en Amsterdam. Onder de voorstelling twee vierregelige verzen in twee kolommen. Genummerd linksboven: No 35.

Het is een algemeen bevel / voor…

Erven Hendrik van der Putte, 1767 - 1793, prent, RP-P-OB-204.799

Blad met 16 voorstellingen van ambachtslieden en beroepen, zoals schoenmaker, kleermaker en metselaar. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: *40.

Al weer wat nieuws en kijkens…

Erven Hendrik van der Putte, 1767 - 1793, volksprent, RP-P-OB-204.802

Blad met 12 voorstellingen van dieren, zoals een salamander, een draak, een stekelvarken en een slang. Onder elke afbeelding een vers. Genummerd midden boven: 44.

Hier hebje het leven van Jan Knol /…

Erven Hendrik van der Putte, 1767 - 1793, volksprent, RP-P-OB-204.807

Blad met 36 voorstellingen over het leven van Jan Knol. Onder elke afbeelding een onderschrift. Genummerd rechtsboven: 55.

Dees kreupele boggels sonder…

Erven Hendrik van der Putte, 1767 - 1793, prent, RP-P-OB-204.814

Blad met 24 voorstellingen van kreupelen. Onder elke afbeelding een onderschrift. Genummerd rechtsboven: 68.