Stuitligging van een foetus

Philibert Bouttats (II), 1701, prent, RP-P-1936-850B

Een boekillustratie van een foetus in stuitligging in de baarmoeder. Zijaanzicht met alleen de baarmoeder, heupen en ruggengraat van het skelet. De prent bevat bijhorende letters, die waarschijnlijk verwijzen naar notaties in het boek.

Portret van Paulus Gevers

Leendert Brasser, naar G. Metellus, 1786, prent, RP-P-OB-26.882

Portret van Jacob van Maerlant

Leendert Brasser, naar M. van Noort, 1727 - 1793, prent, RP-P-1906-981

Portret van de dichter Jacob van Maerlant, zittend op een stoel in een gedraaide houding terwijl hij met een ganzenveer schrijft in een boek dat rust op de rugleuning.

Portret van Pierre Poiret

Gerrit de Broen (Jr.), naar van Someren, Nicolaas Verkolje, ca. 1718 - in of voor 1720, prent, RP-P-BI-4876

Borstbeeld van de mysticus en schrijver Pierre Poiret in ovaal met randschrift.

Portret van Gijsbert Voet

Willem de Broen, ca. 1705 - in of voor 1748, prent, RP-P-BI-4878B

Borstbeeld van de Nederlandse theoloog Gijsvbert Voet, in ovaal met familiewapen.

Portret van Hugo de Groot

Willem de Broen, ca. 1705 - ca. 1798, prent, RP-P-1908-4671

Borstbeeld van Hugo de Groot in ovaal met motto. Onder het portret zijn naam en titels.

Beschryving van een algemeenen…

Jan Punt, A.G. Eckhardt, 1777 - 1778, prentalbum, RP-P-1993-14

Album met tekstbladen en 12 voorstellingen op 30 albumbladen. Het betreft het werk getiteld: Beschryving van een algemeenen graphometer zynde een allernaauwkeurigst teken-werktuig. Het album bevat een titelpagina, tien pagina's met een beschrijving van de grafometer en twaalf afbeeldingen met op de…

Drinkende boeren

Willem de Broen, naar Adriaen van Ostade, 1705, prent, RP-P-OB-26.902

Drie boeren zitten onder een afdak bij een schuur en roken en drinken rond een tafel. Aan de muur van het huis hangt een aanplakbiljet met twee zwanen. Onder de voorstelling een Nederlands vers.

Gesprek tussen Tijd en…

Willem de Broen, 1755, prent, RP-P-1937-114

De personificaties van Tijd en Geschiedschrijving zijn in gesprek met elkaar. Geschiedschrijving zit op een trap in een grote hal. Naast haar een dansende engel die op een bazuin blaast.

Verlamde door het dak naar Christus…

Gerrit de Broen (Jr.), naar Bernard Picart, ca. 1711 - ca. 1720, prent, RP-P-1934-117

Christus geeft les in een huis. Het is heel druk in de zaal. Door het dak wordt een verlamde neergelaten omdat het door de drukte niet mogelijk was om hem anders binnen te krijgen. Illustratie voor het Nieuwe Testament, Luc. 5, 19. Onder de voorstelling een titel in het Grieks, Engels, Duits,…