Vrouw staat in open raam met kaars…

Johannes Christiaan Bendorp, naar Michiel Versteegh, 1776 - 1847, prent, RP-P-1903-A-23142F

Jager rust met twee honden bij huis

Johannes Christiaan Bendorp, naar George Gillis Haanen, 1776 - 1847, prent, RP-P-1904-2766

De boerenkapitein wordt het vechten…

Floris Balthasarsz. van Berckenrode, naar Aegidius van Saen, 1720 - 1772, prent, RP-P-1896-A-19180

De boerenkapitein wordt het vechten belet. Gezicht in een dorp dat overvallen en geplunderd wordt door soldaten. Een haveloze man, de kapitein van het dorp, wil gaan vechten maar wordt door twee vrouwen en een kind tegengehouden. Met onderschrift van 4 regels in het Nederlands.

Namiddag / L Apresdinee

Pieter van den Berge, 1702 - 1726, prent, RP-P-1894-A-18223

In een Hollands vertrek zit een gezelschap van drie dames en een heer rond een tafel aan de thee. Rechts in de deuropening een kindermeid met een klein kind op de arm. Aan het plafond hangt een papegaai op een stok. Tegen de achterwand een vitrine met pronkservies. Met een onderschrift van vier…

Portret van René Aubert de Vertot…

Balthasar Bernards, naar Jacques de Lyen, in of na 1726 - 1737, prent, RP-P-1910-4241

Borstbeeld van de René Aubert de Vertot op 71-jarige leeftijd, in ovaal. Onder het portret zijn wapen.

Bileam spreekt zijn orakel uit

Balthasar Bernards, naar Gerard Hoet, 1720 - 1728, prent, RP-P-1934-82

Bileam kijkt naar de woestijn en ziet de stammen van het volk Israël die daar gelegerd zijn. Hij spreekt een orakel uit over het volk Israël. Naast hem staat Balak. Op de achtergrond zijn de zeven offeraltaren te zien. Op elke heeft Balak net een stier en een ram geofferd.

Portretmedaillon van Anakreon

Balthasar Bernards, naar Bernard Picart, 1711 - 1712, prent, RP-P-BI-1106

Een portretmedaillon van de Griekse dichter Anakreon wordt vastgehouden door Cythere, Bacchus en Cupido. Op de grond zit de Tijd. Zijn vleugels worden gesneden door een putto, een andere heeft zijn sikkel gepikt. Met een uitleg van de voorstelling in het Frans.

Standbeeld van George Washington

Angelo Bertini, naar Giovanni Tognolli, naar Antonio Canova, 1796, prent, RP-P-OB-35.272

Standbeeld van president George Washington van de Verenigde Staten, zittend op een stoel met een tablet en een pen in zijn handen, door de Italiaanse beeldhouwer Antonio Canova.

Gezicht op het Lange Voorhout te…

Iven Besoet (toegeschreven aan), 1756, prent, RP-P-1918-2006

Gezicht op het Lange Voorhout te Den Haag, gezien vanaf de Kneuterdijk. Links van de gracht de Kloosterkerk. Onder de voorstelling de titel en opdracht in het Nederlands en Frans, met in het midden het familiewapen van de Haagse burgemeester Johan Pieter Dierquens. Prent uit een serie van achttien…

Gezicht op Voorburg

Iven Besoet, 1730 - 1769, prent, RP-P-1894-A-18398