Kelkglas met een vrouw achter een…

anoniem, naar Johann Esaias Nilson, 1757, kelkglas, BK-KOG-145

Conische voet. Balustervormige stam met een krans luchtbellen, drie knopen. Conische, aan de onderzijde afgeronde kelk. Op de kelk, in een cartouche van rococo-ornament en bloemen, een vrouw spelend op een spinet. Een man kijkt over haar schouder mee. Ter weerszijden muziekinstrumenten. Onder de…

Paar huwelijksbokalen met deksels

anoniem, 1759, bokaal, BK-1964-14-A

Bokaal met deksel met diamant gegraveerd ter gelegenheid van het 50-jarig huwelijk van J.J. van Westrenen en J.C. Momochet op 25 augustus 1759. Klokvormige kelk op stam met dubbele baluster met luchtbellen, op ronde, licht gewelfde voet. Op de kelk: de wapens van het echtpaar met een kroon erboven.…

Allegorie op de ontdekking en…

anoniem, 1730, prent, RP-P-OB-77.723

Allegorie op de ontdekking en bestraffing van sodomie in Nederland, 1730. De Nederlandse Maagd als de Rechtvaardigheid met balans en zwaard in de handen, zittend op een troon. Onder de troon tilt Vader Tijd een dekzeil op waaronder een gezelschap van acht (homosexuele) mannen. Boven de Tijd zweeft…

Eerste vrijheidsboom te Rotterdam,…

anoniem, 1795, prent, RP-P-OB-86.435

Het planten van de eerste vrijheidsboom op de Grote Markt te Rotterdam, 26 januari 1795.

Vrijlating van de gearresteerde…

Jan Lucas van der Beek, naar Daniël Kerkhoff, 1795, prent, RP-P-OB-86.425

De leden van de burgerdeputatie, die gearresteerd waren wegens het aanbieden van een rekwest aan de vroedschap van Amsterdam, worden vrijgelaten uit het Nieuwe Werkhuis aan de Roetersstraat in de Plantage, 19 januari 1795.

Ophanging van Cornelis Fl (...) en…

anoniem, 1721, prent, RP-P-OB-77.722

Terechtstelling door openbare ophanging van Cornelis Flo... een Daniël Beerendregt te Den Haag, 17 maart 1721. Op het schavot zijn aan weerszijden twee doodskisten getekend. De twee werden veroordeeld voor het stelen van aangespoelde goederen (jutten). Illustratie dat behoort bij een lied over de…

Verbranden van pamfletten te…

anoniem, 1789 - 1790, prent, RP-P-OB-86.139

Het in de vorm van een executie verbranden van pamfletten van uitgeweken patriotten op een schavot voor het stadhuis op de Dam te Amsterdam, 24 januari 1789. Tegelijkertijd werd de verspreider van de pamfletten in het openbaar gegeseld. Plaatje behorend bij de letter V uit een ABC boek. Bij de prent…

Slag bij Wervik en het gewond raken…

Cornelis Bogerts, naar Jacobus Buys, 1793 - 1795, prent, RP-P-OB-86.296

Veldslag tussen Coalitietroepen en het Franse revolutionaire leger bij Wervik in West-Vlaanderen op 13 september 1793 waarbij Willem George Frederik, prins van Oranje-Nassau, gewond raakt. Met titel in handgeschreven opschrift.

Quakers / Modieuze typen, 1792

anoniem, 1792, prent, BI-B-FM-095-6

Kleding rond 1791-1792. Boven: simpele kleding van een man en vrouw van het geloofgemeenschap van de Quakers (Genootschap der Vrienden). Onder: pompeuse dracht van een man en vrouw gekleed naar de laatste Parijse mode. Illustratie in een boekje over mode en de dracht van oranje kokarde.

Optocht van de werklieden van de…

Johan Christoffel Schultsz, 1787, prent, RP-P-OB-86.381

Feestelijke optocht in de avond van de Oranjegezinde werklieden van de Stads Schuitenmakerswerf, in de maanden oktober, november en december 1787. Lange stoet slingert zich over het Kattenburgerplein, rechts 's Lands Zeemagazijn, in de achtergrond de Kattenburgerbrug. De werklieden dragen bijlen en…