7 resultaten gevonden


Pieter van der Eyk, Gerrit de Groot en Zoon Reinier Vinkeles, 1768, prent, RP-P-OB-65.944

Titelpagina met een man die onder het toeziend oog van katholieke geestelijken een brief schrijft. Op de voorgrond vijf putti met wapens.

Pieter van der Eyk, Gerrit de Groot en Zoon Reinier Vinkeles, 1765, prent, RP-P-OB-65.946

Titelprent met de personificatie van Europa op een troon, met in de hand een scepter en een tempeltje. De koning van de Moren legt zijn scepter en kroon voor de voeten van Europa.

Pieter van der Eyk, Gerrit de Groot en Zoon Reinier Vinkeles, 1765, prent, RP-P-OB-65.942

Titelpagina met drie vrouwen die een boek schrijven. Op de voorgrond schermt Minerva enkele vechtende mannen met tulbanden af met een gordijn.

Pieter van der Eyk, Gerrit de Groot en Zoon Reinier Vinkeles, 1765, prent, RP-P-OB-65.943

Titelpagina met een personificatie van Vrede met in de hand een olijftak en een Spaans wapenschild. De personificaties van Geweld en Moord zitten geketend aan haar voetstuk. Op de achtergrond een personificatie van Zeevaart en symbolen van welvaart, zoals de hoorn des overvloeds.

Pieter van der Eyk, Gerrit de Groot en Zoon Reinier Vinkeles, 1767, prent, RP-P-OB-65.950

Titelpagina met de personificatie van Geschiedenis die de historie optekent vanuit haar troon. Zij wordt ondersteund door de Waarheid, de Oudheidkennis en de Voorzichtigheid. Op de voorgrond, Mercurius, drie putti en twee mannen met tulbanden.

Pieter van der Eyk, Gerrit de Groot en Zoon Reinier Vinkeles, 1766, prent, RP-P-OB-65.948

Titelpagina met Turkse mannen met tulbanden en de personificatie van Oudheidkunde die naar de hemel wijst.

Pieter van der Eyk & Daniel Vijgh Reinier Vinkeles (II) , Gerrit de Groot en Zoon, 1770, prent, RP-P-OB-65.945

Titelpagina met vijf mannen met tulbanden bij een tent. Naast de tent een toren van blokken waarop voorstellingen.