4 resultaten gevonden


Gerbrand van den Eeckhout Reinier Vinkeles, 1751 - 1816, prent, RP-P-1904-2910

Abraham staat voor zijn huis en stuurt Hagar en Ismaël weg. Ismaël heeft een wandelstok, Hagar droogt haar tranen met een zakdoek. Achter Abraham staat Sara in de deuropening.

Gerbrand van den Eeckhout Reinier Vinkeles, 1751 - 1816, prent, RP-P-1904-2908

Boaz, met baard en tulband, instrueert zijn maaiers om Ruth, met in haar handen een bundel korenaren, goed te behandelen. Scène uit het bijbelverhaal Ruth: 2.

Reinier Vinkeles, 1751 - 1816, prent, RP-P-1904-2911

Abraham staat voor zijn huis en stuurt Hagar en Ismaël weg. Ismaël heeft een wandelstok, Hagar droogt haar tranen met een zakdoek. Achter Abraham staat Sara in de deuropening.

Reinier Vinkeles, 1751 - 1816, prent, RP-P-1904-2909

Boaz, met baard en tulband, instrueert zijn maaiers om Ruth, met in haar handen een bundel korenaren, goed te behandelen. Scène uit het bijbelverhaal Ruth: 2.