281 resultaten gevonden


Harmanus Vinkeles, Johannes Smit Reinier Vinkeles (uitgever), 1774, prent, RP-P-OB-84.848

Opdracht aan de burgemeesters, oud-burgemeesters en raden van de stad Amsterdam van de prentreeks met veertien platen van de nieuwe Schouwburg te Amsterdam, 1774. Lijst van namen, bovenaan het stadswapen van Amsterdam.

Reinier Vinkeles, 1773, prent, RP-P-OB-84.831

Proefdruk voor het titelblad voor de uitgave van de redevoering en feestzang ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van het genootschap Concordia et Libertate in 1773. Allegorisch vignet op de redevoering uitgesproken op 26 oktober 1773 in de Oude Doelen te Amsterdam. Landschap met piramide, op…

Cornelis Bogerts Reinier Vinkeles, 1780 - 1795, prent, RP-P-OB-78.075

Graaf Floris I wordt op 28 juni 1061 te Nederhemert slapend onder een boom vermoord. Bij de prent een tekst in handschrift die de gebeurtenis beschrijft.

toegeschreven aan Reinier Vinkeles, 1786, prent, RP-P-OB-85.446

Blad met twee allegorische tafelversieringen (milieu de table) gebruikt bij de feestelijke maaltijd gehouden op 27 januari 1786 te Amsterdam om de Alliantie met Frankrijk te vieren. Links "De Vrije Zeevaart": schip met vlag van de Republiek, watergod en de Hoop. Rechts "'s Lands Recht": Gerechtigeid…

Reinier Vinkeles, 1782 - 1784, prent, RP-P-OB-79.935

De prins van Oranje te Delft vermoord door Balthasar Gerards, 10 juli 1584. Willem van Oranje wordt in de hal neergeschoten.

toegeschreven aan Reinier Vinkeles, 1786, prent, RP-P-OB-85.445

Blad met twee allegorische tafelversieringen (milieu de table) gebruikt bij de feestelijke maaltijd gehouden op 27 januari 1786 te Amsterdam om de Alliantie met Frankrijk te vieren. Links "Nederlands Groei en Bloei": de Nederlandse Maagd gezeten voor een zuil omringd door allegorische figuren.…

Reinier Vinkeles, 1750 - 1816, tekening, RP-T-1940-55

Cornelis Ploos van Amstel, 1767, prent, RP-P-OB-24.675

Cornelis Bogerts, Jacobus Buys Reinier Vinkeles, 1787 - 1795, prent, RP-P-1928-38

Buskruitontploffing en brand in de Lieve-Vrouwekapel te Amersfoort, 2 augustus 1787. De kerk wordt verwoest, alleen de toren, de Onze-Lieve-Vrouwetoren of Lange Jan, blijft overeind.

Reinier Vinkeles, 1795, prent, RP-P-OB-85.791

Plechtige ceremonie met de beëdiging van het nieuwe regeringsreglement in een tempel opgericht op de Grote Markt te Haarlem, 5 september 1787. Om het plein staan schutterijen opgesteld.