209 resultaten gevonden


Pieter de Hondt Jacob van der Schley, 1747 - 1779, prent, RP-P-1911-303

Gezicht op het stadhuisplein te Batavia, met in het midden het stadhuis en rechts een kerk. Op het plein bevinden zich mensen en honden.

Pieter de Hondt Jacob van der Schley, 1747 - 1779, prent, RP-P-1908-2312

Gezicht op een stenen vesting te Canton, door water omgeven. Binnen de vesting staan twee gebouwen en bomen. Op het water vele roeibootjes.

Pieter de Hondt Gilliam van der Gouwen, 1728, prent, RP-P-1934-138

Lot en zijn familie, gevangen genomen door de vijanden van de koning van Sodom, wordt door zijn oom Abraham bevrijdt (Gen. 14:14-16). O pde achtergrond het leger van Abraham. De prent heeft een Hebreeuws, Latijns, Frans, Engels, Duits en Nederlands onderschrift.

Pieter de Hondt Gilliam van der Gouwen, 1728, prent, RP-P-1934-140

Lot vlucht uit Sodom met zijn twee dochters, begeleid door twee engelen. Op de achtergrond het brandende Sodom en de vrouw van Lot als zoutpilaar (Gen. 19:15-26). De prent heeft een Hebreeuws, Latijns, Frans, Engels, Duits en Nederlands onderschrift.

Pieter de Hondt Gilliam van der Gouwen, 1728, prent, RP-P-1934-145

Jakob staat op de voorgrond. Hij worstelt met een engel. Op de achtergrond de rivier Jabbok en Jakobs medereizigers(Gen. 32:24). De prent heeft een Hebreeuws, Latijns, Frans, Engels, Duits en Nederlands onderschrift.

Pieter de Hondt Gilliam van der Gouwen, 1728, prent, RP-P-1934-152

Saul komt een stoet musicerende profeten tegen (1 Samuël 10:11). Hij geraakt in vervoering door de geest van God. De prent heeft een Hebreeuws, Latijns, Frans, Engels, Duits en Nederlands onderschrift.

Pieter de Hondt Gilliam van der Gouwen, 1728, prent, RP-P-1934-157

Op een buitenplaats wordt Petrus ondervraagd door een soldaat en een dienstmeid. Ze vragen hem of hij niet een van de leerlingen van Christus is. Petrus ontkent dat hij Christus persoonlijk kent (Mat. 26:69). De prent heeft een Grieks, Latijns, Frans, Engels, Duits en Nederlands onderschrift.

Pieter de Hondt Abraham de Blois, 1720 - 1728, prent, RP-P-1934-97

Bij het kamp van de Israëlieten worden door de wind grote hoeveelheden kwartels aangevoerd. De Israëlieten zijn onverzadigbaar en blijven maar kwartels eten waarna ze door God gestraft worden met ziekte en de dood. Onder de voorstelling staat de titel in zes verschillende talen.

Pieter de Hondt Abraham de Blois, 1720 - 1728, prent, RP-P-1934-102

In de slag van Israël tegen de Amalekieten verslaat Jozua Amalek. Mozes zit op de berg en houdt zijn armen omhoog met hulp van Aäron en Chur. Onder de voorstelling staat de titel in zes talen.

Pieter de Hondt Gilliam van der Gouwen, 1728, prent, RP-P-1904-2814

Eliëzer, de knecht van Abraham, zweert een eed en belooft dat hij een vrouw voor Isaak zal vinden (Gen. 24:9). Op de achtergrond maken andere knechten kamelen klaar voor de reis. De prent heeft een Hebreeuws, Latijns, Frans, Engels, Duits en Nederlands onderschrift.