uitgebreid zoeken zoek in de bibliotheekcatalogus

243 resultaten gevonden

Overzichtsweergave Detailweergave

Isaak Tirion, onbekend Jacob Houbraken, 1758, prent, RP-P-OB-48.689

Portret ten halven lijve van Daniel de Dieu. Onder het portret zijn wapen en zijn naam en gegevens in vier regels in het Nederlands.

Pieter Langendijk, Johannes Covens en Cornelis Mortier Jacob Houbraken, 1720 - 1770, prent, RP-P-1937-1146

Buste van Lieve Geelvinck, burgemeester van Amsterdam en een van de directeuren van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, in een ovaal medaillon, dat wordt vastgehouden door de personificatie van de Waakzaamheid. Zij houdt een staf vast met het Alziend Oog en rechts achter haar staat een haan. Zij…

Jacob Houbraken, 1708 - 1780, prent, RP-P-1938-87

Kniestuk van paus Adrianus VI naar links, zittend in een stoel. Met zijn rechterhand maakt hij een zegenend gebaar. Onder het portret zijn naam en gegevens in drie regels in het Latijn en daaronder een achtregelige tekst in het Latijn.

Isaak Tirion, onbekend Jacob Houbraken, 1758, prent, RP-P-OB-48.595

Portret naar rechts van Gerard Aarnout Hasselaer, burgemeester en raadslid van Amsterdam. Onder het portret zijn wapen en een vierregelige tekst in het Nederlands.

Jan Wandelaar Jacob Houbraken, 1724 - 1780, prent, RP-P-1906-2452

Kniestuk van Jacobus Ignatius Krijs zittend aan een schrijftafel, waarop een crucifix. In zijn hand een schrijfveer. Achter hem een zuil en een gordijn, daarachter twee pilasters en boekenkasten. Rechts van hem een kerkelijk wapen.

Jan Wandelaar Jacob Houbraken, 1760 - 1762, prent, RP-P-OB-48.482

Portret ten halven lijve naar rechts van Jan Baptista Slicher. Onder het portret zijn familiewapen met fasces.

Andries van Buysen (Sr.), 1723, prent, RP-P-1906-3703

Venus rijdt in haar wagen getrokken door twee zwanen over het water. Ze houdt een brandend haart in haar hand. Aan de oever van het meer is een paar te zien. De man knielt voor de vrouw om haar een huwelijksaanzoek te maken. Amor schiet een van zijn pijlen op het paar af.

Jan Wandelaar, Jan Wandelaar Jacob Houbraken, 1751, prent, RP-P-OB-48.812

Portret van George Anson in een ovaal, dat wordt vastgehouden door een allegorische figuur, die de Engelse vlag vasthoudt en op haar hoofd een kroon van oorlogsschepen draagt. Op de voorgrond een zeeleeuw en een mannelijk figuur met een drietand; Neptunus of de personificatie van het element water.…

Joannes van Braam, Reinier Boitet Jacob Houbraken, 1711 - 1758, prent, RP-P-OB-48.824

Buste van Aegidius van den Bempden in een ovaal medaillon met bovenaan zijn wapen. Rond het portret in het ovaal putti links en een hondje rechts. Het portret rust op een sokkel, waarop zijn naam en gegevens in vijf regels in hert Nederlands en daaronder acht versregels in het Nederlands.

Jan Wandelaar Abraham Delfos, 1741 - 1820, tekening, RP-T-1918-339