274 resultaten gevonden


toegeschreven aan Carel Allard, 1706, prent, RP-P-OB-83.262

Petrus Codde schudt met hulp van de hand van de Republiek aan een grote zeef vastgehouden door de hand van God waaruit monniken vallen en waarin jansenisten overblijven. Vijfde blad in de serie van 10 bladen met spotprenten op de jezuïeten getiteld Roma Pertubata, 1706.

toegeschreven aan Carel Allard, 1706, prent, RP-P-OB-83.255

Petrus Codde gaat over de smalle weg richting hemel en Theodorus de Cock over de brede weg naar de hel, 1705. De paus en de duivel sturen de wandelaars op de brede weg in het vagevuur. Zesde blad in de serie van 10 bladen met spotprenten op de jezuïeten getiteld Roma Pertubata, 1706.

anoniem, 1706, prent, RP-P-OB-83.046

Spotprent op de Franse koning Lodewijk XIV die ziek wordt na het eten van te harde Spaanse noten, 1706. De maîtresses buigen zich over de koning. Aan weerszijden van de plaat tekst in 2 kolommen in het Nederlands en Frans. Spotprent op de situatie in het jaar 1706 in de Spaanse Successieoorlog.…

anoniem, 1706, prent, RP-P-OB-83.053

Spotprent op de partijen vechtend om Castilië, 1706. Bovenop een kasteel zitten Karel III, de keurvorst van Beieren en Lodewijk XIV. Anderen proberen op de toren te klimmen. In de plaat verzen in het Nederlands en Frans. Spotprent op de situatie in het jaar 1706 in de Spaanse Successieoorlog.…

anoniem, 1706, prent, RP-P-OB-83.058

Triomfwagen met Lodewijk XIV en de hertog van Anjou door zes vorsten getrokken in de richting van een tempel waar de Spaanse kroon bewaard wordt. Bovenaan twee cartouches met voorstellingen met jezuïeten, 1706. In de plaat verzen in het Nederlands en Frans. Spotprent op de situatie in het jaar 1706…

anoniem, 1706, prent, RP-P-OB-83.060

Jupiter verschijnt aan de hemel samen met aartshertog Karel van Oostenrijk en Filips V aan een publiek te Madrid, 10 mei 1706. Lodewijk XIV knielt voor Jupiter. De god vraagt de aanwezigen welke vorst zij als koning willen. In de plaat verzen in het Nederlands en Frans. Spotprent op de situatie in…

Carel Allard, 1708, tekstblad, RP-P-OB-83.072

Spotvers in de vorm van een brief van de hertog van Vendôme aan koning Lodewijk XIV met de prins van Wales als bode, over het Franse verlies in de slag bij Oudenaarde, 11 juli 1708. Onderdeel van een reeks getiteld Palmhof der Bondgenooten met 9 spotprenten op de Fransen en bondgenoten uit het jaar…

toegeschreven aan Carel Allard, 1706, titelpagina, RP-P-OB-83.133-2

Titelpagina van de serie Koninklyke Almanach van 1705, een reeks van 7 spotprenten op de Fransen en bondgenoten uit het jaar 1705. Onderdeel van het prentwerk uitgegeven onder de verzameltitel 't Lust-Hof van Momus met de gebundelde series van spotprenten tijdens de jaren 1701-1713 van de Spaanse…

anoniem, 1706, prent, RP-P-OB-83.133-7

Klacht van Theresia Kunigunde Sobieska, keurvorstin van Beieren (de echtgenote van Maximiliaan II Emanuel, keurvorst van Beieren), 1705. Links een grote buste van koning Lodewijk XIV. Met verzen in het Nederlands en Frans in de plaat. Prent nr. 4 (de Hoop - l'Esperance) in de serie van 7 prenten in…

toegeschreven aan Carel Allard, 1706, titelpagina, RP-P-OB-83.133-11

Titelpagina voor de serie Byvoegsel tot de Koninglyke Almanach, genaamd het Gulde-Jaar der Bondgenooten, 1706. Reeks van 22 platen en 3 bladen beschrijving. Onderdeel van het prentwerk uitgegeven onder de verzameltitel 't Lust-Hof van Momus met de gebundelde series van spotprenten tijdens de jaren…