102 resultaten gevonden


Joseph Mulder, 1720 - 1728, prent, RP-P-1934-210

Christus zit op de berg en onderwijst zijn leerlingen. Onderaan in de marge een verwijzing naar de Bijbeltekst en de titel in het Grieks, Engels, Duits, Latijn, Frans en Nederlands.

Arnold Houbraken, 1706 - 1719, prent, RP-P-OB-17.211

De dichter Jakob Zeeus, met in de hand een rol papier. Hij draagt een lange krulpruik. In de marge een lofdicht over de dichtkunst van de geportretteerde.

Barent Bos, 1713, prent, RP-P-OB-102.157

Een jonge tekenaar tekent een kaart waarop de plekken te zien zijn die in de handelingen der apostelen een rol spelen. Twee apostelen wijzen hem de plekken aan die hij op de kaart moet markeren.

Arnold Houbraken, 1710 - 1719, prent, RP-P-1885-A-8964

Allegorische voorstelling met drie putti bij een klassieke tuinvaas in een nis. De putto links heeft een masker in zijn handen en schrikt de andere twee putti af, die daardoor over elkaar heen vallen. Verbeelding van de vergankelijkheid. Prent uit een serie van 41 zinnebeelden.

Arnold Houbraken, 1710 - 1719, prent, RP-P-1885-A-8971

Een vrouwenfiguur als gepersonifieerde Middelmatigheid met een beteugelde leeuw met een bit in en een schaap aan een leidsel. Prent uit een serie van 41 zinnebeelden.

Arnold Houbraken, 1710 - 1719, prent, RP-P-1885-A-8988

Allegorische voorstelling met een wereldbol, op een piëdestal met een bas-reliëf, die wordt geflankeerd door Vader Tijd (rechts), met op zijn hoofd een zandloper en vleugels op zijn rug en de gepersonifieerde Waarheid (links), met op haar hoofd een zon. Vader Tijd wijst met een hand op de wereldbol…

François Halma, Karel van Hessen-Kassel Matthijs Pool, 1710, prent, RP-P-OB-83.423

Allegorie op intocht van prins Johan Willem Friso en prinses Maria Louise te Leeuwarden op 2 januari 1710. Centraal de prins en prinses van Oranje met de personificaties van Wijsheid, Voorzichtigheid en Godsdienst, Hercules slaat Bedrog, Laster en Afgunst in de afgrond. Rechts spreidt de…

Andries van Buysen (Sr.), 1737, prent, RP-P-OB-31.487

Salomon zit in zijn paleis aan tafel met een vrouw uit zijn harem. Door de twee grote ramen zijn links soldaten te zien die met zwaarden gewapend Salomon opwachten voor zijn bed. Rechts een doorkijk naar een landschap met een herdersstel.

Arnold Houbraken, 1710 - 1719, prent, RP-P-1885-A-8952

Drie putti op een wolkendek. Rechts twee putti met een rijksappel, omkijkend naar een derde putto met gebonden handen. Verbeelding van armoede en weelde. Prent uit een serie van 41 zinnebeelden.

Arnold Houbraken, 1710 - 1719, prent, RP-P-1885-A-8957

Een vrouwfiguur als personificatie van voorspoed en welvaart met in haar arm een hoorn des overvloeds en in haar linkerhand het roer van een vaartuig. Op de achtergrond drie figuren. Prent uit een serie van 41 zinnebeelden.