Duivelspiek bij Kaapstad

Jan Brandes, 1786 - 1787, tekening, NG-1985-7-3-136

De berg Duivelspiek bij Kaapstad, gezien vanuit de Lutherse kerk.

Islamitisch rotsheiligdom van…

Jan Brandes, naar anoniem, 1785, tekening, NG-364

Moskee van Kuragala, gebouwd onder een grote rots. Met opschrift. Door Brandes op Ceylon gekopieerd.

Kalyani stupa op Ceylon

Jan Brandes, 1785, tekening, NG-362

De Kalyani dagaba of stupa van het boeddhistische klooster Kelaniya Rajamahavihara, met huizen aan weerszijden. Met opschrift.

Vrouwenvertrek te Batavia

Jan Brandes, 1779 - 1785, tekening, NG-1985-7-3-159

Voyeuristische inkijk in een vrouwenvertrek in een woonhuis te Batavia. De vrouw des huizes in slaaphemd in kleermakerszit op de grond, bij haar een sirih-slavin en een slavin met dienblad. De vrouw steekt net iets in haar mond en kijkt op naar een dame met waaier die binnenkomt gevolgd door een…

Het VOC-gezantschap te Kandy

Jan Brandes, 1785, tekening, NG-1985-7-3-128

Het VOC-gezantschap op de jaarlijkse audiëntie in het paleis van de koning van Kandy, hier mogelijk in 1785. Midden en rechts hovelingen, links de eerste ambassadeur Cornelis de Cock in gesprek met een hoveling.

Gouvernement, kasteelkerk en…

Jan Brandes, naar Johannes Rach, 1779 - 1785, tekening, NG-1985-7-3-145

Gezicht te Batavia. Rechts het gouvernement, links de dragonderwacht van de Gouverneur-Generaal, op de voorgrond Europeanen met pajong-slaven. Centraal de kasteelkerk.

Ontvangst van gezanten van de…

Jan Brandes, 1785 - 1786, tekening, NG-1985-7-3-124

Blad met vier voorstellingen: het gevolg van de ambassadeurs met vaandels en trommels; schets van de ontvangst van de ambassadeurs door gouverneur Van de Graaff in de ontvangstzaal in november 1785; portret van de modlia of tolk Nicolas Dias Abayasinha Amarasekera; potlood schets.

Sampan en prauw

Jan Brandes, 1779 - 1785, tekening, NG-1985-7-3-157

Twee vaartuigen op een rivier. Links een sampan, rechts een prauw, met inzittenden.

De kraton te Djocja (Mataram)

Jan Brandes, naar A. de Nelly, 1779 - 1785, tekening, NG-1985-7-3-150

De kraton te Yogjakarta. Groot terrein met hek omgeven, voor wachters in sarong en met kris en lans en hoge hoed. Midden achter ceremonie en paalgebouwen.