Burgemeester Joost Buyck van…

Barent de Bakker, naar Hermanus Petrus Schouten, 1780 - 1782, prent, RP-P-OB-78.533

Burgemeester Joost Buyck van Amsterdam neemt Filips II de eed af als graaf van Holland, 1549. Interieur met de koning staande voor een tafel waarachter de burgemeester is gezeten.

Dominicus Sapma ontsnapt in de…

Barent de Bakker (toegeschreven aan), naar Hermanus Petrus Schouten, 1780 - 1782, prent, RP-P-OB-80.981

De remonstrantse predikant Dominicus Sapma van Hoorn ontsnapt in de kleding van zijn vrouw uit het Rasphuis te Amsterdam, 22 september 1621.