Windwijzer met figuur met knots

, 1500 - 1600, windwijzer, BK-14618

Windvaan van rood koper. De vaan is a jour bewerkt en vertoont een tekening van een rozet in een cirkel en lelie in de diagonalen; verder slingerende lijnen en een verbasterde figuur, waarvan de profielkop van geel koper evenals een gedeelte van de koker later toegevoegd zijn.

Windijzer

1500 - 1600, windwijzer, BK-NM-4686

Een verguld koperen windvaan met haan. Kop en staart zijn beschadigd.

Windwijzer met vaan, rijk versierd

ca. 1500 - ca. 1550, windwijzer, BK-NM-4659

IJzeren windwijzer, rijk georneerd.

Windwijzer in de vorm van een…

anoniem, ca. 1500 - ca. 1900, torenkruis, BK-BFR-315-A

Windwijzer behorend bij het torenkruis van smeedijzer, uitgevoerd in laat-gotische stijl. Afkomstig uit Zeeland.