De Franciscaner monnink Ossváld…

anoniem, 1497 - 1507, prent, RP-P-1992-84

De Franciscaner monnink Ossváld Pelbárt (Pelbartus) zit aan een lessenaar te lezen in een omheinde tuin. Aan de vier hoeken van de voorstelling vier cirkels met de symbolen van de evangelisten.

Blad uit een Italiaanse incunabel…

anoniem, 1475 - 1499, prent, RP-P-1961-746

Blad uit een Italiaanse incunabel met liturgische verzen en een illustratie van een staande priester met een miskelk in omlijsting met bladmotieven. Boven de kelk is een hostie afgebeeld met de gekruisigde Christus en Maria en Johannes aan weerszijden van het kruis. Het blad is dubbelgevouwen en op…

Vrouw met scepter en kroon

anoniem, 1497, prent, RP-P-1949-93C

Vrouw met scepter en kroon. Op verso staat Italiaanse boekdruk.

Vrouw met scepter en kroon

anoniem, 1497, prent, RP-P-1949-93A

Vrouw met scepter en kroon. Op het verso staat Italiaanse boekdruk.

Fragment van een Kruisiging met…

Meester IB met de vogel, 1500 - 1535, prent, RP-P-OB-1904

Vrouw met scepter en kroon en…

anoniem, 1497, prent, RP-P-1949-93B

Vrouw met scepter en kroon zittend in landschap. Naast haar ligt een wapenschild. Op het verso staat Italiaanse boekdruk.

Heilige Hieronymus

anoniem, 1500 - 1599, prent, RP-P-1908-4304

Heilige Hieronymus biddend voor een crucifix. Naast hem ligt de leeuw.