Ruit met de heilige Catharina

anoniem, ca. 1475, ruit, BK-NM-10222

Ruit met gebrandschilderde voorstelling van de heilige Catharina. Catharina is frontaal weergegeven, lezend in een boek dat op haar rechterarm rust. Met de linkerhand omvat zij een zwaard. Om het hoofd een aureool. Op de achtergrond een rand van vierlobbige gotische ornamenten.

Ruit met Johannes met beker in de…

anoniem, 1500, ruit, BK-NM-10179-D

Ruit met Johannes die een beker vasthoudt waaruit een draak opstijgt

Rebekka neemt afscheid van haar…

anoniem, ca. 1480 - ca. 1500, ruit, BK-NM-12242

Ronde gebrandschilderde ruit met voorstelling van het afscheid van Rebekka, met de knecht van Abraham, van haar verwanten. Op de achtergrond onder anderen Isaäc en bepakte kamelen.

Abraham zegent het huwelijk van…

anoniem, ca. 1480 - ca. 1500, ruit, BK-NM-12243

Ronde ruit met gebrandschilderde voorstelling van Abraham die het huwelijk van Izaäk en Rebekka inzegent. Het tafereel wordt gadegeslagen door de zuster en de voedster van Rebekka.

Gebed van Tobias en Sara voor het…

anoniem, ca. 1500 - ca. 1525, ruit, BK-NM-12561

Ruit, rond, van gebrandschilderd glas in de kleuren bruin en geel met voorstelling van Tobias en Sara biddend voor het huwelijksbed. Op de achtergrond de engel, de duivel en Tobias bij de haard.

Ruit met Ecce Homo

Meester van de Dood van Absalom (naar), ca. 1500 - ca. 1510, ruit, BK-NM-11480

Ruit, rond, met gebrandschilderde voorstelling in geel en bruin van Ecce Homo. Christus staat met doornenkroon om het hoofd op de stoep voor een gebouw, slechts gekleed in heupdoek en een over de schouders hangende lap. Hij wordt bespot door een menigte waarbij op de voorgrond twee krijgslieden en…

Ruit met de ontmoeting van Tobias…

anoniem, 1500 - 1600, ruit, BK-14522

Ruit, rond, met gebrandschilderde voorstelling van de geschiedenis van Tobias. In het midden van de voorstelling de ontmoeting van Tobias en zijn blinde vader; deze staat op een terras en geeft Tobias de linkerhand, terwijl hij met de rechterhand zijn tulbandachtige hoofddeksel vasthoudt. Links voor…

Paneel met gekleurde ruiten,…

anoniem, 1500 - 1550, ruit, BK-NM-10194

Paneel met gekleurde ruiten, fragmenten van een grote compositie van cartouches, vruchten etc.

Ruit met voorstelling van een rijk…

anoniem, 1500 - 1600, ruit, BK-NM-10190

Paneel waarin twee gekleurde ruiten. De bovenste voorstellende: Een rijk man brood uitdelende. De onderste: Een man die een gebrekkige laaft.

Ruit met als helmteken en schild…

anoniem, ca. 1500 - ca. 1525, ruit, BK-XXI

Paneel waarin dertien geschilderde ruiten met wapens en fragmenten van wapens. In het midden een wapen met als helmteken een rode haan.