Maria met Kind en Heilige Anna en…

Lucas Cranach (I), 1482 - 1603, prent, RP-P-OB-4416

Anna te Drieën: staande Maria overhandigt het Christuskind aan de naast haar staande Heilige Anna. Boven hun hoofden verschijnt in een stralenkrans God de Vader met een wereldbol en de Heilige Geest, verbeeld als een duif. Samen met het Christuskind vormen zij de Drieëenheid.

Marteldood van Matteüs

Lucas Cranach (I), 1482 - 1553, prent, RP-P-OB-4423V

Fragment van het martelaarschap van Matteüs. Matteüs wordt onthoofd met een apparaat dat een voorloper is van de guillotine, een valbijl.

Christus en de Samaritaanse vrouw

Lucas Cranach (I), 1482 - 1553, prent, RP-P-OB-4405

Een vrouw put water bij de bron van Jakob. Christus vraagt haar of hij wat mag drinken. Zijn discipelen die samen met hem reizen lopen in de verte op een pad. Op het dak boven de put is het hertogelijk wapen van Saksen weergegeven.

Annunciatie

Lucas Cranach (I), 1482 - 1553, prent, RP-P-OB-4386

Maria zit met een boek op haar schoot en haar handen heeft zij gevouwen. De engel Gabriël brengt haar de boodschap dat zij zwanger zal worden. Boven de engel vliegt een duif als symbool van de Heilige Geest die op Maria neerdaalt.

Heilige Joris (Georgius) doodt de…

Lucas Cranach (I), 1482 - 1553, prent, RP-P-OB-4414

De Heilige Joris te paard heft zijn zwaard om de draak die op zijn rug op de grond ligt te doden. Zijn lans is hij al verloren in het gevecht, deze ligt op de grond. Links en rechts liggen skeletten van reeds door het monster verslonden dieren en mensen. Op de achtergrond knielt de dochter van de…

Christuskind als verlosser omringd…

Lucas Cranach (I), 1482 - 1553, prent, RP-P-OB-4420

Christuskind als verlosser staand op het deksel van het geopende graf. Hij houdt een rijksappel vast en maakt een zegenend gebaar. Hij wordt omring door zwevende engelen met werktuigen van de passie.

Martelaarschap van Heilige Barbara

Lucas Cranach (I), 1482 - 1553, prent, RP-P-OB-4417

De Heilige Barbara wordt, bij de rots waar zij zich had verstopt, terechtgesteld door haar vader Dioscurus. Barbara knielt terwijl haar vader haar haren opzij houdt om de dodelijke slag met zijn zwaard toe te dienen. Een geestelijk probeert hem te weerhouden van zijn daad. Een groep soldaten kijkt…

Maria met Kind en Heilige Anna en…

Lucas Cranach (I), 1482 - 1553, prent, RP-P-OB-4415

Anna te Drieën: staande Maria overhandigt het Christuskind aan de naast haar staande Heilige Anna. Boven hun hoofden verschijnt in een stralenkrans God de Vader met een wereldbol en de Heilige Geest verbeeld als een duif. Samen met het Christuskind vormen zij de Drieëenheid.

Christus en de Samaritaanse vrouw

Lucas Cranach (I), 1482 - 1553, prent, RP-P-OB-4406

Een vrouw put water bij de bron van Jakob. Christus vraagt haar of hij wat mag drinken. Zijn discipelen die samen met hem reizen lopen in de verte op een pad. Op deze druk van het houtblok zijn de schilden met het keurvorstelijk en hertogelijk wapen op het dak boven de put verdwenen.

Hel met demonen en verdoemden in…

Lucas Cranach (I), 1482 - 1553, prent, RP-P-OB-4436

Naakte mannen en vrouwen worden vastgepakt door demonen in de vlammen van het eeuwig vuur. Boven de voorstelling staat een Duitse tekst: Gehet hin von ... vnd seinen Engeler.