Petrus

, 1500 - 1700, beeldhouwwerk, BK-KOG-1740

Mozes en een treurende Maria of…

Bernard van Orley, naar Lucas van Leyden, 1500 - 1510, tekening, RP-T-1886-A-603(V)

Mozes ontvangt de tafelen der wet; rechts een treurende Maria of Maria Magdalena.

Motieven

Marcantonio Raimondi, 1500 - 1599, tekening, RP-T-1958-162(R)

Pyramus en Thisbe

anoniem, 1500 - 1600, prent, RP-P-OB-3066

Pyramus, liggend op de grond met een zwaard in zijn borst. Naast hem staat Thisbe, haar handen in de lucht geheven. Landschap met een ommuurde stad op de achtergrond.

Christus en Maria

anoniem, naar Lucas van Leyden, 1500 - 1600, prent, RP-P-OB-1779

Christus als Man van Smarten en Maria als Mater Dolorosa

Koning Arthur met ridder en Keizer…

anoniem, 1500 - 1549, prent, RP-P-BI-98

Koning Arthur met geknielde ridder en Keizer Karel de Grote met geknielde priester. De Ridder en priester zijn twee van de vier vertegenwoordigers van de verschillende standen.

Legertros

Jan Wellens de Cock, 1490 - 1528, prent, RP-P-1927-302

Groep vrouwen, kinderen en kreupelen, trekken met een leger mee.

Heilige Joris en de draak

Meester FVB, 1475 - 1500, prent, RP-P-1882-A-6311

Joris te paard met opgeheven zwaard. Onder hem Draak met gebroken lans. Landschap op achtergrond met vrouw en lam.