Heft

, 1500 - 1600, heft, BK-NM-12943

Messenheft opgelegt met balein en vierkante plaatjes parelmoer, eindigende in een uit hoorn gesneden vogelkop. Een stompje van het mes is nog over.

Kort tweesnijdend zwaard

anoniem, ca. 1500 - ca. 1550, zwaard (wapen), NG-145

Kort ijzeren tweesnijdend zwaard, zgn. 'Ossentong' of cinquedea. Op de driehoekige kling aan één zijde twee naast elkaar aangebrachte Maltheser kruizen. De ijzeren greep is aan weerskanten belegd met hoorn, terwijl de knop een magneet-vormig beslag draagt. De pareerstang is half cirkelvormig naar…

Kleine sabel

anoniem, 1500 - 1625, sabel, NG-NM-2805

Kleine sabel (houwer). Gevest: Donkerbruin hoornen gevest in de vorm van een op zijn achterpoten staande leeuw met een liggend roofdier (wolf?) op de grond. Pareerstang met aan de uiteinden leeuwkoppen. Kling: Eensnijdend. Twee geulen. De kling vertoont een viertal horizontale inkepingen.

IJzeren jachtzwaard

anoniem, 1450 - 1499, jachtzwaard, NG-142

Gevest met brede klingangel die een voortzetting vormt van de klingschouder en die bovenaan asymmetrisch eindigt in een verbreding met voorop een omhoog krullend uitsteeksel (lijkt op een silhouet van een vogelkop met snavel). Langs de randen lopen twee verticale groeven die zich langs het…