Sleutel

anoniem, ca. 1400 - ca. 1950, sleutel, BK-KOG-1963

Steeksleutel van ijzer

anoniem, ca. 1400 - ca. 1950, sleutel, BK-KOG-2352

Bronzen schuifsleutel

anoniem, ca. 1400 - ca. 1950, sleutel, BK-KOG-2024

Steeksleutel van koper

anoniem, ca. 1400 - ca. 1950, sleutel, BK-KOG-2353

Bronzen sleutel

anoniem, ca. 1400 - ca. 1950, sleutel, BK-KOG-2039

Sleutel

, ca. 1400 - ca. 1950, sleutel, BK-KOG-2006

Sleutel

ca. 1400 - ca. 1500, sleutel, BK-KOG-2168

Sleutel

, ca. 1400 - ca. 1950, sleutel, BK-KOG-2318-A