Portret van Jacobus Bernardus Maria…

Bob ten Hoope, tekening, RP-T-1949-510

Portret van beeldhouwer, schilder en hoogleraar Jacobus Bernardus Maria (Ko) Sarneel. Geboren te Wouw op 14 augustus 1920.

Map met 40 losse tekeningen van…

Jozef Israëls, map, RP-T-00-496

Map met 40 losse tekeningen, verschillende formaten. Figuurstudies van mannen en vrouwen, handen en voeten. Schetsen van een harpspeler. Opgeborgen in een portefeuille van grijs karton en grijs linnen. Diagonaal op de voorkant geschreven met penseel in zwart: Jozef Israels.

Dossier Johannes Hilverdink

Johannes Hilverdink, dossier, RP-D-1980-2

Dossier met documenten betreffende Johannes Hilverdink: herinneringsalbum van het 45-jarige huwelijksfeest van Hilverdink en M.C. Peduzzi (hierin 3 losse overtrek-tekeningen); stamboom van de familie Hilverdink (6 bladen); 6 overlijdensberichten van Hilverdink en familieleden; benoeming tot Ridder…

Ontwerp voor een prentenstandaard;…

Gust van de Wall Perné, albumblad, RP-T-1974-86-A

Peinzende amor, naar Raphaël

David Pièrre Giottino Humbert de Superville, naar Rafaël, tekening, RP-T-1969-28