Gevelsteen

, gevelsteen, BK-KOG-TN-179

Een zandstenen gevelsteen met een lopend paard. Afkomstig van het Rembrandtplein.

Gevelsteen met opschrift.

gevelsteen, BK-KOG-TN-186

Een gevelsteen met jaartal: 1621.

Gevelsteen met man te paard, en…

anoniem, gevelsteen, KOG-ALS-168

Een gevelsteen waarop De Poolse Ruiter. met opschrift [P]OOLSE CAVELYI[ER].

Gevelsteen met afbeelding van een…

anoniem, gevelsteen, BK-BFR-130

Gevelsteen waarop een aker is afgebeeld met onderschrift D AKER. Afkomstig van een huis hoek Damrak en Kapelsteeg.

Gevelsteen

gevelsteen, BK-KOG-TN-184

Een gevelsteen waarop een Herder met schapen, met opschrift: DE HARDER. Afkomstig van de Pijpenmarkt.

Gevelsteen

gevelsteen, BK-AM-72

Een gevelsteen met het wapen van Amsterdam, met keizerskroon, waaronder het opschrift: TREEF FE NEER HUIS.

Gevel- of boogsteen met leeuwenkop…

, gevelsteen, BK-NM-8641-B

Een boogsteen met leeuwskop (?) Geborgen op het terrein. Van de voormalige Steentilpoort te Groningen.

Gevelsteen met staand hert en…

, gevelsteen, KOG-ALS-110

Liggende rechthoek, waarvan de bovenrand in het midden een half-cirkelvormige uitstulping heeft. De afbeelding heeft rechts een staand hert en links een afgebroken boomstam met op de wortels een plant met een bloem. Afkomstig van de Singel nr. 4.

Gevelsteen met bakkerij en…

, gevelsteen, BK-NM-10606

Een zandstenen gevelsteen, voorstellende een bakkerij, waarin twee bakkers werkzaam zijn, als onderschrift: DE GEKROONDE RODE OVEN. Afkomstig uit de Haarlemerstraat nr.4 Amsterdam.