Gezicht op een beekdal bij…

Henricus Wilhelmus Couwenberg, naar Abraham Johannes Couwenberg, prent, RP-P-1904-1410

Portret Benjamin Franklin

Auguste Dutillois, prent, RP-P-1999-1049

Buste naar links, in ornamentkader. Bovenaan in het midden de wereldbol waarboven een duif en stralende ster. Met opschrift: Galerie napoleon

August Prinz von Preussen…

anoniem, naar Franz Krüger, prent, RP-P-1911-4692

August, prins van Pruisen: buste naar rechts, met ordetekens

Portret Goethe

anoniem, prent, RP-P-1999-1203

Portret ten halven lijve, van voren gezien, het hoofd iets naar rechts, in ovale 'schilderijenlijst'.