Console

, console, BK-NM-8371-A

Console van steen met een masceron van een monsterkop.Gevonden in een van de kelders van het postkantoor te Utrecht.

Epitaaf of memorietafel, opgegraven…

anoniem, epitaaf, BK-BFR-101

Vier fragmenten in witte zandsteen met Hollands opschrift in Renaissance hoofdletters. Een van de fragmenten heeft een bladrand en het draagt onder andere het opschrift: O. ADRI. Fragment A is het grootste stuk. Opgegraven te Utrecht bij het oude Minderbroederklooster.

Engel, opgegraven te Utrecht bij…

anoniem, beeldhouwwerk, BK-BFR-57

Fragment van een engelenfiguur, naar rechts gewend. Sporen van polychromie. opgegraven te Utrecht bij het oude minderbroederklooster.

'Op straat'

Willem Pieter Hoevenaar, prent, RP-P-OB-40.426

'jagtvermaak'

Willem Pieter Hoevenaar, prent, RP-P-OB-40.433

J. Ackersdyck

A. van Groeneveldt, prent, RP-P-1905-1929

Kurassier rechts rijdende. Op den…

Pieter Wilhelmus van de Weijer, prent, RP-P-1899-A-21609

A.C.G. Snerman

Pieter Wilhelmus van de Weijer, prent, RP-P-1905-4740