Console

, console, BK-NM-8371-D

Console van steen met een masceron met een monsterkop, Gevonden in een van de kelders van het postkantoor te Utrecht.

Console

, console, BK-NM-8371-B

Console van steen met een masceron met een monsterkop. Gevonden in een van de kelders van het postkantoor te Utrecht.

Console

, console, BK-NM-8371-C

Console van steen met een masceron met een monsterkop. Gevonden in een van de kelders van het postkantoor te Utrecht.

Console

, console, BK-NM-8371-A

Console van steen met een masceron van een monsterkop.Gevonden in een van de kelders van het postkantoor te Utrecht.

Maaswerk, opgegraven te Utrecht bij…

anoniem, maaswerk, BK-BFR-97

Drie fragmenten van maaswerk. Opgegraven te Utrecht bij het oude Minderbroederklooster.

Engel, opgegraven te Utrecht bij…

anoniem, beeldhouwwerk, BK-BFR-57

Fragment van een engelenfiguur, naar rechts gewend. Sporen van polychromie. opgegraven te Utrecht bij het oude minderbroederklooster.

Twee figuren, opgegraven te Utrecht…

anoniem, beeldhouwwerk, BK-BFR-87

Gedeelte van de kop van een geknielde man, waar achter een staande, biddende figuur. Opgegraven te Utrecht bij het oude Minderbroederklooster.

Epitaaf of memorietafel, opgegraven…

anoniem, epitaaf, BK-BFR-102

Vier fragmenten in witte zandsteen met Hollands opschrift in Gotische letters met lijstwerk omgeven. Een van de fragmenten heeft aan de buitenzijde van de lijst een consolevormige figuur waarboven een bebaard mensenhoofd. Fragment A is het grootste stuk. Opgegraven te Utrecht bij het oude…