Giov. Batt. Cassini

Heinrich Bucker, naar Vogel, prent, RP-P-1909-6270

Prent

Hanns Hanfstaengl, prent, RP-P-1919-1122A

Johann van Saksen

Johann Georg Weinhold, naar Johann Franz Hofmann, prent, RP-P-1911-5277

F. Hubner

Veith Meyer, naar Hildebrand, prent, RP-P-1907-1741

F.W. Gleim

Johann Friedrich Moritz Schreyer, naar Johann Heinrich Ramberg, prent, RP-P-1914-3963

Oberl,nder

M. Golde, naar Schwendler, prent, RP-P-1919-1114

Dresden, uit een ballon gezien

Heinrich Walter, naar Eltzner, prent, RP-P-1909-1899