Het visioen van de Mensenzoon:…

Salomon Savery, prent, RP-P-OB-5511

Christus, tronend in de wolken, houdt samen met de drie monarchen van de wereld een ring (symbool van gezag en eenheid) vast. Rechts speelt een gezelschap muziek, wat lager zijn figuren in aanbidding neergeknield.

Aantjes en Duynstee op CDA-congres

Dolf Toussaint, documentaire foto, NG-1978-107-51

Willem Aantjes sprak tijdens het CDA-congres, dat op 10 december in de RAI te Amsterdam plaats vond met F. Duynstee. Duynstee was hoogleraar in Nijmegen, evenals informateur W.C.L. van der Grinten en D. van Agt voor hij de politiek in ging, en columnist in de Telegraaf. De voormalig…

Poort van zandsteen van Het huis te…

anoniem, poort, BK-KOG-1951

Een poort van zandsteen met wapen en gewelfsteen. Afkomstig uit de Stilsteeg en van het huis op de Nieuwe Zijds Voorburgwal nr 161 genaamd "Het huis te Groesbeek" bewoond door Dr. J.A. Alberdingk Thijm. Zie voor de verschillende onderdelen BK-KOG-1951-A tm D.

Een gevelsteen met beeld van een…

, gevelsteen, BK-KOG-TN-168

Een gevelsteen met beeld van een meermin en opschrift: D MEERMIN MET D SPELT. Afkomstig van de Keizersgracht bij de Herenstraat.

Gevelsteen

, gevelsteen, BK-KOG-TN-179

Een zandstenen gevelsteen met een lopend paard. Afkomstig van het Rembrandtplein.

Versiering van een voorgevel van…

, façade, BK-KOG-TN-194

Versiering van een voorgevel. Het zgn. "Huis met het Torentje" hoek Damrak en Prins Hendrikkade, gesloopt in 1889, bestaande uit: 2 Ionische kapitelen, 2 Korintische kapitelen, 1 cartouche met vruchten, 2 cartouches met leeuwen, 2 vrouwen koppen, 1 manskop, 1 cartouche met het jaartal 1558, 3…

Een gevelsteen met opschrift: DE…

, gevelsteen, BK-KOG-TN-157

Een gevelsteen met opschrift: DE GEKROONDE JAAG LIJN. Afkomstig uit de Regulierbreestraat.

Gevelsteen met bakkerij en…

, gevelsteen, BK-NM-10606

Een zandstenen gevelsteen, voorstellende een bakkerij, waarin twee bakkers werkzaam zijn, als onderschrift: DE GEKROONDE RODE OVEN. Afkomstig uit de Haarlemerstraat nr.4 Amsterdam.

Gevelsteen met voorstelling van man…

, gevelsteen, BK-NM-11210

Een gevelsteen van zandsteen, waarop een man, staande in een tobbe, die door twee vrouwen gewassen wordt. Afkomstig van de afbraak van het huis Haarlemmerstraat 60 te Amsterdam. Opmerking: in 1995 bij werkzaamheden aan het gebouw hoofd van rechter vrouwenfiguur afgebroken, zoals opgemerkt door Onno…

Gevelsteen met opschrift: DE…

, gevelsteen, KOG-ALS-66

Een gevelsteen met opschrift: DE VERGULDE WAGEN. Afkomstig van het Rembrandtplein.