Console

, console, BK-NM-8371-B

Console van steen met een masceron met een monsterkop. Gevonden in een van de kelders van het postkantoor te Utrecht.

Console

, console, BK-NM-8371-C

Console van steen met een masceron met een monsterkop. Gevonden in een van de kelders van het postkantoor te Utrecht.

Fragmenten van een grafsteen

, grafsteen, BK-NM-8037

Fragmenten van een grafsteen met sporen van beeldhouwwerk, het bovenlijf veen figuur in biddende houding. Gevonden in Enkhuizen.

Een gevelsteen met beeld van een…

, gevelsteen, BK-KOG-TN-168

Een gevelsteen met beeld van een meermin en opschrift: D MEERMIN MET D SPELT. Afkomstig van de Keizersgracht bij de Herenstraat.

Vrouwenfiguur, naakt, met…

beeldhouwwerk, BK-NM-10583

Naakte vrouw ten voeten uit staand met om haar middel een band waarop een hart. Aan haar rechterhand een kind. Het gehelmde hoofd is afgebroken.

Doopvont uit de Nederduits…

anoniem, doopvont, BK-NM-1343

Doopvont van steen afkomstig uit de Nederduits Hervormde kerk te Ammerzoden.

Een stenen doodkist (in tweeën…

, doodkist, BK-NM-8831

Een stenen doodkist (in tweeën gebroken) met deksel. Gevonden bij het graven aan de Noordzijde van het Oude kerk te Oosterland.

Natuursteen met inscriptie,…

anoniem, steen (objectnaam), BK-BFR-426

Een vierkante, platte steen (natuursteen), versierd met enige ingegrifte letters: A.B.C.D.E, enige cijfers: 1.2.3, en met enige letters in laag reliëf: A.B.C.D. Afkomstig van Abdij te Aduard.

Gevelsteen met opschrift.

gevelsteen, BK-KOG-TN-186

Een gevelsteen met jaartal: 1621.

Een doodkist van steen, te Erichem…

, doodkist, BK-NM-4364

Een doodkist van steen, te Erichem op het kerkhof opgegraven.