Westgevel van het Rijksmuseum met…

foto, RMA-SSA-F-03746-1

Overzicht van de westgevel van toren V en van de bibliotheek. De gevel van de bibliotheek is bekroond door drie topgevelsof puntdaken waarin zolderluiken zijn, en waarvan tevens twee met stenen bloemen, de middelste met een arend bekroond is. Op de zuidwesthoek staat een door twee dieren gehouden…

Opstelling tentoonstelling in de…

foto, RMA-SSA-F-08558-1

Opstelling van een zaal in de oostelijke binnenplaats. De binnenplaats is met wanden en gordijnen opgedeeld. In het miden van de ruimte staan verschillende platte vitrines. Aan de wand hangen schilderijen. Op de achtergrond is nog een klein deel van de muur en een raamkozijn van de binnenplaats te…

Beeldhouwwerk in reliëf,…

foto, RMA-SSA-F-03725-1

Het beeldhouwwerk 'het tekenen' in de zuidgevel van de bibliotheek. Het bas-relief vormt een onderdeel van de serie 'papieren kunst' dat zich tussen de west- en zuidgevel van de bibliotheek bevindt. Dit is de linker van de drie in de zuidgevel. Kinderen tekenen. Zie voor de overige reliefs afb.…

Beeldhouwwerk in reliëf,…

foto, RMA-SSA-F-03728-1

Bas-reliëf waarop door kinderfiguurtjes het binden van boeken wordt uitgebeeld. Het reliëf is onderdeel van een serie van zes met het thema 'papieren kunst', van de hand van Bart van Hove. Het bevindt zich rechts tussen de eerste en de tweede verdieping van de westgevel van de bibliotheek. Zie voor…

Beeldhouwwerk in reliëf,…

foto, RMA-SSA-F-03726-1

Bas-relief 'het drukken' vormt een onderdeel van de serie 'papieren kunst' in de west- en zuidgevel van de bibliotheek. Dit is de middelste van de drie in de westgevel. De serie is van de hand van Bart van Hove. Zie voor de overige in deze serie afb. 3723 t/m 3725, 37 27 en 3728.

Het Rijksmuseum gezien vanaf het…

foto, RMA-SSA-F-03675-1

Exterieur van Rijksmuseum (zuidzijde) gezien vanaf het Stedelijk Museum.

Beeldhouwwerk in reliëf…

foto, RMA-SSA-F-03735-1

Dit beeldhouwwerk bevindt zich in de zuidgevel VII-VIII, en draagt de inscriptie: "W. v.d. Velde 1633-1707". In deze gevel zijn v.l.n.r. de schilders afgebeeld: Jan van der Heyden, Willem van de Velde, Jan Hackaert, Jan Both , en Jan Wijnants.

Timpaan met bas-reliëf boven…

foto, RMA-SSA-F-03763-1

Dit timpaan bevindt zich boven de toegangsdeur in de zuidzijde van toren VI. De tekst luidt: "Oudheidkunde Spieghel van den ouden tijt voor den nieuwen" en geeft aan dat dit de toegang was van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap. Het reliëf stelt de Tijd voor, Janus met dubbel aangezicht…

Beeldhouwwerk in reliëf,…

foto, RMA-SSA-F-03724-1

Sculptuur 'papieren kunst' in de zuidgevel van de bibliotheek. Hier wordt het plaatdrukken en het graveren uitgebeeld. Het beeldhouwwerk behoort tot een serie van zes bas-reliefs, en is van Bart van Hove. Zie voor de overige reliefs afb. 3723 en 3725 t/m 3728.

Beeldhouwwerk in reliëf,…

foto, RMA-SSA-F-03727-1

Een beeldhouwwerk 'het graveren en etsen' in de zuidgevel van de bibliotheek, onder de boogvensters. Het bas-relief vormt een onderdeel van de serie 'papieren kunst', van de hand van Bart van Hove. Het is het rechter relief van de drie in deze gevel. Zie voor de overige in deze serie 3723 t/m 3726…